Ciasteczka: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o polityce ciasteczkowej. Akceptuję
Zamknij
W Twoim rejonie obowiązują oferty z wyprzedzeniem dwóch katalogów w stosunku do reszty kraju. Zawartość Twojego koszyka nie zmieniła się.
W Twoim rejonie obowiązują oferty z wyprzedzeniem dwóch katalogów w stosunku do reszty kraju. Niektóre produkty nie są dostępne i zostały automatycznie usunięte z koszyka, ceny innych mogły ulec zmianie. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.

Polityka Prywatności dla Klientów
i Użytkowników strony www

Czego dotyczy Polityka Prywatności?

Avon, jako część Grupy Spółek Natura &Co („Natura &Co”, „my”, „nas”, „nasz”) poważnie podchodzi do odpowiedzialnego przetwarzania danych osobowych swoich Konsultantek / Konsultantów. W tym dokumencie (dalej: „Polityka Prywatności”) zawarliśmy informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych lub innych witryn, w których wyświetlana jest niniejsza Polityka prywatności.

Jeśli znajdujesz się w jurysdykcji, która uznaje koncepcję Administratora Danych lub podobną, Administratorem Danych jest podmiot Natura &Co (w tym Grupa Spółek), którego klientem jesteś, to jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., ul Gładka 22, 02-172, Warszawa, KRS: 0000028712, NIP: 5260303823, REGON: 01257995300000 („Administrator”),. Jeśli masz pytanie dotyczące wykorzystania Twoich Danych Osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem Danych za pośrednictwem zespołu Inspektora Ochrony Danych (DPO) tutaj.

Kluczowe definicje

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odrębnie, mają następujące znaczenie:

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej.

Wrażliwe dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego danej osoby, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub innych, przynależności do związków zawodowych, karalności, przetwarzania danych genetycznych lub danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

W zależności od kraju Twojego zamieszkania, wrażliwe dane osobowe mogą również odnosić się do danych osobowych, które w przypadku wycieku lub nielegalnego wykorzystania mogą wyrządzić szkodę osobom fizycznym, w tym między innymi informacje o specjalnym statusie, rachunkach finansowych, śledzeniu indywidualnej lokalizacji, a także dane osobowe osób niepełnoletnich lub informacje o ubezpieczeniu społecznym, prawie jazdy, numerze identyfikacyjnym, numerze paszportu, dokładnej geolokalizacji, połączeniu adresu e-mail, karty debetowej lub karty kredytowej z kodem zabezpieczającym lub kodem dostępu, hasłem lub innymi danymi uwierzytelniającymi umożliwiającymi dostęp na rachunek finansowy.

Przetwarzanie oznacza wykorzystanie danych osobowych, w tym gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzowanie, adaptację lub modyfikację, analizę, odzyskiwanie, konsultowanie, zapewnianie lub blokowanie dostępu (w tym zdalnego dostępu), ujawnianie, rozpowszechnianie, dopasowywanie, kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, usuwanie , hosting, łączenie, niszczenie, lub inne wykorzystanie lub przetwarzanie danych osobowych.

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W naszej Spółce ostatecznym administratorem danych jest Natura & Co., nasza spółka holdingowa.

Osoba Trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub jakikolwiek inny organ inny niż Podmiot Danych, Administrator, jakikolwiek dostawca lub usługodawca, który wyłącznie lub wspólnie z innymi podmiotami przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora i działa na podstawie instrukcji Administratora.

Podmiot Danych oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania żyjącą osobę fizyczną.

Grupa Spółek Natura & Co oznacza Natura & Co, jej spółki powiązane i zależne. Informacje na temat marek i spółek z Grupy Natura są dostępne tutaj.

Dane osobowe, które gromadzimy i udostępniamy

 • Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy Dane Osobowe w następujących okolicznościach: Kiedy odwiedzanie nasze strony internetowe i aplikacje, w tym za pośrednictwem platform Osób Trzecich;
 • Kiedy rejestrujesz u nas konto lub kupujesz produkty za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub bierzesz udział w konsultacjach na żywo;
 • odwiedzasz nasze sklepy lub stoiska, w tym jeśli zarejestrujesz u nas konto w sklepie;
 • przekazujesz dane do naszych działów Customer Engagement, do naszych franczyzobiorców, w ramach kampanii marketingu bezpośredniego, loterii i konkursów;
 • korespondujesz z nami za pośrednictwem dowolnego z naszych kanałów (np. platform komunikacyjnych, takich jak wiadomości tekstowe, czat na żywo, media społecznościowe i poczta elektroniczna);
 • • przesyłasz recenzję dotyczącą naszych produktów na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach firmowych.

Poniżej zawarto informacje o następujących kategoriach Danych Osobowych, ich źródłach, celach, podstawach prawnych i ujawnieniach.

Kategorie danych osobowych Przykłady danych osobowych i ich źródła Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawowe dane osobowe

Identyfikatory mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu, płeć, datę urodzenia, kraj/stan zamieszkania, tytuł, dane logowania, numer identyfikacyjny konsultanta/przedstawiciela, adres IP, identyfikator urządzenia lub podobne inne identyfikatory, informacje o profilu urody. Możemy otrzymywać je bezpośrednio od Ciebie, gdy korespondujesz z nami lub komunikujesz się z nami przez telefon, e-mail i czat online, w naszym sklepie lub w inny sposób; zarejestrujesz się lub utworzysz konto; uczestniczysz w konkursie, loterii lub ankiecie internetowej; zarejestrujesz się w naszym programie nagród lub innym programie lub klubie; zapisujesz się na newsletter, zezwalasz na wysyłanie alertów, lub korzystasz z mediów społecznościowych w celu interakcji z nami lub udostępniania innym osobom informacji z naszych stron internetowych. Możemy również otrzymywać identyfikatory od osób trzecich. takich jak platformy mediów społecznościowych lub osoby, które kupują towary lub usługi, które mają zostać dostarczone do Ciebie (takie jak prezenty lub karty podarunkowe).

Możemy wykorzystywać te dane osobowe w celu dostarczania i ulepszania funkcji, produktów i usług, o które prosi użytkownik; w celu rejestracji, konkursów i promocji; w celu komunikowania się z Tobą w celu przekazywania informacji; w celu dostarczania spersonalizowanych treści, informacji oraz wysyłania broszur, kuponów, próbek, ofert i innych informacji na temat naszych produktów lub naszej Grupy Spółek; gdy wykonujemy nasze obowiązki w ramach umowy z Tobą ; w celu zapewnienia obsługi klienta podczas komunikowania się z nami; w celu ulepszania naszych Witryn i Aplikacji, obsługi klienta i wsparcia oraz komfortu użytkowania; kontaktowania się z Tobą telefonicznie lub SMS-em z ofertami odpowiadającymi Twoim preferencjom; aby umożliwić Ci zalogowanie się za pomocą konta w mediach społecznościowych i udostępnianie działań na Twoich stronach w mediach społecznościowych, takich jak Facebook; w celu weryfikacji tożsamości użytkownika; w celu komunikowania się z użytkownikiem w sprawie jego konta i działań na Stronach; w celu wysyłania powiadomień o zmianach w naszych witrynach internetowych lub politykach; w celu przetwarzania Danych Osobowych niezbędnych do oceny i akceptacji klientów lub dostawców; w celu dostarczania odpowiednich reklam; i/lub do celów badawczych.

W celu weryfikacji Twojej tożsamości i zdolności kredytowej użytkownika: możemy udostępniać dane biurom informacji kredytowej, , jeśli jest to wymagane.

Gdy recenzujesz produkt w naszych witrynach internetowych i/lub na stronach firmowych i w aplikacjach wykorzystywanych do celów marketingowych, w tym przedrukowuje w broszurach/innych materiałach rynkowych oraz po uzyskaniu zgody, jeśli jest to wymagane.

W zależności od przepisów prawa obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania, będziemy przetwarzać takie dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu (w stosownych przypadkach i w zależności od kraju Twojego zamieszkania, w celu realizacji naszych umów z Tobą lub w inny sposób dozwolony przez prawo, w zależności od przypadku.

Wrażliwe dane osobowe

Ograniczamy okoliczności, w których gromadzimy i przetwarzamy te szczególne kategorie danych.

W niektórych przypadkach mogłeś zamówić usługi lub produkty, które nie wiążą się bezpośrednio z gromadzeniem żadnych wrażliwych kategorii danych, ale mogą sugerować lub sugerować jego religię, stan zdrowia lub inne wrażliwe kategorie danych, takie jak problemy skórne i zdarzenia niepożądane, które mogą obejmować informacje o stanie zdrowia i/lub pochodzeniu etnicznym.

Możemy wykorzystywać te Dane Osobowe w celu dostarczania produktów i usług, które zamawiasz; w celu rejestracji, konkursów i promocji; w celu dostarczania spersonalizowanych treści, informacji oraz wysyłania broszur, kuponów, próbek, ofert i innych informacji na temat naszych produktów w ramach Grupy Natura &Co; w celu potwierdzenia tożsamości jako zarejestrowanego członka; w celach analitycznych i demograficznych; oraz gdy wykonujemy nasze obowiązki w ramach umowy z Tobą.

Przetwarzamy takie wrażliwe Dane Osobowe na podstawie zgody lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa w zależności od kraju Twojego zamieszkania.

Twoje wrażliwe Dane Osobowe mogą być udostępniane w celach biznesowych w ramach Grupy Natura &Co oraz usługodawcom.

Wrażliwe Dane Osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane do żadnych dodatkowych celów, które są niezgodne z celami wymienionymi powyżej, chyba że powiadomimy Cię o tych dodatkowych celach.

Dane handlowe

Możemy uzyskać informacje o produktach i usługach, którymi zainteresowanie wykazałeś lub które kupiłeś, w tym preferencje dotyczące produktów, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, wraz ze szczegółami zakupu (produkty, kolor, rozmiar, ilość, cena), metodami płatności i/lub wszelkimi wiadomościami, które otrzymaliśmy w związku z zamówieniem lub zakupem; imię i nazwisko, wystawca karty i typ karty, numer karty kredytowej lub debetowej, data ważności, kod CVV i/lub adres rozliczeniowy; lub flagi dotyczące transakcji, odmowy przyjęcia karty płatniczej, podejrzenia popełnienia przestępstwa, skargi lub roszczenia.

Dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy kupujesz towary lub usługi w którymkolwiek z naszych punktów sprzedaży detalicznej online lub offline, a w niektórych przypadkach od Osób Trzecich.

Możemy wykorzystywać te dane osobowe w celu dostarczania i ulepszania funkcji, produktów i usług, które zamawiasz; w celu dostarczania spersonalizowanych treści, informacji oraz wysyłania broszur, kuponów, próbek, ofert i innych informacji na temat naszych produktów lub naszej Grupy Spółek; w celu wykonywania wszystkich czynności zarządczych i organizacyjnych związanych z realizacją zamówienia, w tym administracyjnego zarządzania umową, dostawą towarów, przetwarzaniem płatności, zarządzaniem wszelkimi roszczeniami i sporami sądowymi oraz zapobieganiem oszustwom; w celu walidacji, potwierdzania, weryfikacji, dostawy, instalacji i śledzenia zamówienia, w tym organizowania wysyłki, obsługi zwrotów produktów i należności oraz prowadzenia rejestru dokonanych zakupów (historii transakcji); w celu dostarczania zakupionych od nas produktów; w celu dostarczania ofert, które mogą być dla Ciebie interesujące; i/lub w celu dostarczania odpowiednich reklam.

Możemy również wykorzystywać te dane w celu ochrony Ciebie, innych klientów i naszej firmy przed działaniami i zagrożeniami przestępczymi oraz w celu upewnienia się, że rozumiemy i możemy wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie i innych osób, a także możemy się podejmować działania obronne.

W zależności od przepisów prawa obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe użytkownika w oparciu o nasz uzasadniony interes (w stosownych przypadkach i w zależności od kraju Twojego zamieszkania / siedziby, w celu wykonania naszej umowy z Tobą, w celu wypełnienia obowiązujących zobowiązań prawnych lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

Internet lub inna podobna aktywność sieciowa

Zasadniczo możesz odwiedzać stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych na swój temat. W takim przypadku gromadzimy i przechowujemy tylko dane dotyczące dostępu do strony internetowej, które są automatycznie przesyłane przez przeglądarkę użytkownika do nas, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową.

Uzyskujemy je pośrednio od Ciebie (np. obserwując Twoje działania na naszych Stronach) lub od osób trzecich, takich jak dostawcy usług analizy danych. Mogą one obejmować: adres IP, adres MAC lub inne informacje o unikalnym identyfikatorze ("Identyfikator urządzenia") dla komputera, urządzenia mobilnego, technologii lub innego urządzenia (łącznie "Urządzenie"), nazwę domeny, typ i wersję przeglądarki, historię przeglądania, historię wyszukiwania, informacje o wizycie użytkownika (w tym przeglądane, kupowane lub wyszukiwane produkty), szczegóły dotyczące każdej strony internetowej, która skierowała użytkownika na naszą stronę internetową, aplikacji lub reklamy; ustawienia lokalizacji i strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma, czas odpowiedzi strony i błędy, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji ze stroną (takie jak przewijanie, kliknięcia, wpisywanie i najechanie myszą); ilość czasu spędzonego na przeglądaniu lub korzystaniu z Witryny i odwiedzanych stron, liczba powrotów lub inne dane dotyczące strumienia kliknięć lub korzystania z witryny oraz najechanie myszą) oraz metody używane do przeglądania poza stroną.

Możemy wykorzystywać te dane do dostarczania spersonalizowanych treści, informacji oraz do wysyłania broszur, kuponów, próbek, ofert i innych informacji o naszych produktach lub naszej grupie spółek; i/lub w celu dostarczania odpowiednich reklam. Wykorzystujemy te dane również w celu umożliwienia technicznego dostarczania treści naszej strony internetowej na Twoje urządzenie; w celu ulepszania naszych usług online i doświadczeń, jakie uzyskujesz podczas interakcji z nami online; a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego naszej strony internetowej.

W zależności od przepisów prawa obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie zgody i/lub w celu wykonania naszej umowy z Państwem i/lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (w stosownych przypadkach i w zależności od kraju Twojego zamieszkania) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, optymalizacji strony internetowej i oferowanych przez nas usług, poprawy marketingu, analityki lub funkcjonalności witryny lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

W niektórych jurysdykcjach użytkownik może mieć możliwość wyboru preferencji dotyczących plików cookie na podstawie zgody.

Informacje o preferencjach i wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych

Obejmują profil odzwierciedlający preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje danej osoby, jak również informacje uzyskane o Tobie z mediów społecznościowych, takie jak zdjęcie profilowe, polubienia, lokalizacja i lista znajomych oraz preferencje dotyczące produktów.

Otrzymujemy te wnioski pośrednio od Ciebie (np. obserwując Twoje działania w naszych Witrynach) lub od osób trzecich, takich jak dostawca analityki danych.

Używamy takich Danych Osobowych do dostarczania i ulepszania naszych funkcji, produktów i usług; aby zapewnić Ci spersonalizowane treści, informacje oraz wysyłać broszury, kupony, próbki, oferty i inne informacje na temat naszych produktów lub naszej Grupy Spółek, kontaktowania się z Tobą telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych w celu dostarczania ofert dopasowanych do Twoich preferencji; poprawiania naszych witryn, produktów i usług, obsługi klienta oraz doświadczeń zakupowych klienta, tworzenia tzw. replay sesji, która pokazuje Twoje wizyty na stronie oraz do dostarczania odpowiednich reklam lub przekazania Ci newslettera i informacji o produktach, nowych sklepach, współpracach partnerskich oraz wydarzeniach, do kontaktowania się z Tobą w sprawach dotyczących usług. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu uzyskania od Ciebie informacji zwrotnej, umożliwienia Ci udziału w badaniach dotyczących klientów, lub grupach fokusowych, do informowania Cię o produktach oraz możliwościach komercyjnych, które mogą Cię interesować, do poprawiania Twojego doświadczenia jako Klienta poprzez budowanie profilu Twoich preferencji (w ty historii zamówień), do przekazywania Ci spersonalizowanych produktów oraz ofert, umożliwienia Ci udziału w naszych promocjach, konkursach, loteriach oraz rozwijania nowych produktów i usług oraz do realizacji naszych celów administracyjnych i komercyjnych, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, w celach statystycznych, w celu analiz marketingowych, utrzymania systemów, zarządzania gwarancjami związanymi z produktami oraz zwrotami środków pieniężnych.

W zależności od przepisów prawa obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania będziemy przetwarzać te Dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu (w stosownych przypadkach i w zależności od kraju Twojego zamieszkania) oraz, gdy jest to wymagane przez prawo, na podstawie Twojej zgody.

Dane komunikacyjne

Możemy gromadzić dane komunikacyjne z różnych źródeł, w tym z list kontaktów, informacje demograficzne pierwotnie zebrane od innych spółek w ramach grupy Natura &Co oraz dane osobowe uzyskane zgodnie z prawem od innych osób trzecich, które mogą być łączone z innymi informacjami, które gromadzimy w celach opisanych w niniejszym punkcie, w tym informacjami na temat komunikacji użytkownika z nami (np. wiadomości e-mail, listów, telefonów, postów i wiadomości w naszych mediach społecznościowych). Może to obejmować komunikację z Menadżerami Sprzedaży oraz z Konsultantkami / Konsultantami, jeśli udostępniają nam taką komunikację.

Wykorzystujemy takie dane w celu dostarczania i ulepszania funkcji, produktów i usług, które zamawiasz; w celu dostarczania spersonalizowanych treści, informacji oraz wysyłania broszur, kuponów, próbek, ofert i innych informacji na temat naszych produktów lub naszej Grupy Spółek; i/lub w celu dostarczania odpowiednich reklam.

W zależności od przepisów obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (w stosownych przypadkach i w zależności od kraju Twojego zamieszkania), w celu wykonania naszej umowy z Tobą oraz, gdy jest to wymagane przez prawo, na podstawie zgody.

Inne dane osobowe, które mogliśmy zgromadzić za zgodą użytkownika

Otrzymujemy te informacje bezpośrednio od Ciebie. Może to obejmować:

 • Informacje, które podajesz, dzwoniąc, wysyłając e-maile, SMS-y lub czatując online z naszym zespołem i/lub personelem sklepu lub odpowiadając na ankiety lub konkursy.

 • Informacje uzyskane na Twój temat z mediów społecznościowych, takie jak zdjęcie profilowe, polubienia, ogólne dane geolokalizacyjne podczas korzystania z jednej z naszych aplikacji mobilnych.

Inne informacje, które zebraliśmy od Ciebie za Twoją zgodą.

Wykorzystujemy takie dane w celu dostarczania i ulepszania funkcji, produktów i usług, które zamawiasz; w celu dostarczania spersonalizowanych treści, informacji oraz wysyłania broszur, kuponów, próbek, ofert i innych informacji na temat naszych produktów lub grupy firm Natura &Co; gdy wykonujemy nasze obowiązki wynikające z umowy z Tobą; i/lub do przetwarzania Danych Osobowych potrzebnych do oceny i akceptacji klientów oraz do pomocy w znalezieniu najbliższego sklepu.

W zależności od przepisów prawa obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (w stosownych przypadkach i w zależności od kraju Twojego zamieszkania, w celu wykonania naszej umowy z Tobą oraz, gdy jest to wymagane przez prawo, na podstawie zgody.

Informacje o stronach Osób Trzecich

Możesz uzyskać dostęp do naszej strony internetowej ze strony Osoby Trzeciej lub vice versa. Korzystanie ze stron internetowych Osób Trzecich podlega polityce prywatności tej witryny. Mogą obowiązywać inne warunki i polityki prywatności. Strony Osób Trzecich mogą one wysyłać własne pliki cookie lub pliki śledzące do Twojego Urządzenia i mogą gromadzić Twoje Dane osobowe do własnych celów. Informacje te nie podlegają niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celach określonych w tym dokumencie oraz przez okres trwania naszych relacji biznesowych z Tobą. Po zakończeniu naszej relacji biznesowej, gdy Twoje dane nie będą już potrzebne do tych celów, usuniemy je, chyba że przetwarzanie ich będzie uzasadnione w oparciu o innych cel określony w tym dokumencie lub są niezbędne do wypełnienia obowiązujących zobowiązań prawnych lub regulacyjnych. Możemy również przechowywać Twoje dane w celu rozpatrywania wszelkich skarg dotyczących naszych produktów i usług. Nasze okresy przechowywania są określane zgodnie z wymogami prawnymi kraju Twojego zamieszkania.

W jaki sposób udostępniamy i ujawniamy dane osobowe użytkownika

Jako firma operująca globalnie możemy ujawnić Twoje dane osobowe do następujących podmiotów:

 • Grupa Spółek Natura &Co;
 • Klienci, Liderzy Sprzedaży, Okręgowi Menadżerowie Sprzedaży i/lub Franczyzobiorcy Natura & Co, jeśli wyrazili Państwo chęć zakupu produktów w ten sposób;
 • Osoby trzecie, które dostarczają towary lub usługi, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności i ulepszaniu naszych usług;
 • Zewnętrzni audytorzy lub doradcy prawni;
 • Inne podmioty, którym jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani przez prawo do ujawniania informacji;
 • Organy ścigania i inne organy publiczne na podstawie właściwego nakazu sądowego, który wskazuje, że ujawnienie żądanych lub przechwyconych informacji jest wymagane. Zastrzegamy sobie prawo do zakwestionowania tych żądań.

Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika w trakcie dowolnego bezpośredniego lub pośredniego procesu reorganizacji, w tym między innymi fuzji, przejęć, zbycia, bankructw i sprzedaży całości lub części naszych aktywów. Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione po zakończeniu takiej transakcji i/lub w trakcie oceny oczekującej na przekazanie (z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufności). W przypadku przekazania dane osobowe użytkownika będą nadal podlegać niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub polityce, która chroni prywatność użytkownika co najmniej w takim samym stopniu, jak niniejsza Informacja o ochronie prywatności, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę.

Przekazywanie danych za granicę: Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym i zależnym lub innym stronom trzecim, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, w zależności od kraju Twojego zamieszkania. Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika z jego kraju lub jurysdykcji do innych krajów lub jurysdykcji zgodnie z wymogami prawnymi.

 • W przypadku międzynarodowego przekazywania danych podlegającego prawu EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii: stosujemy przede wszystkim standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
 • W przypadku przekazywania danych między innymi jurysdykcjami możemy polegać na innych mechanizmach prawnych dotyczących przekazywania danych za granicę, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Zawarliśmy i wykonaliśmy również Umowę Wewnątrzgrupową, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z prawem transfery danych osobowych pomiędzy podmiotami w ramach Grupy Natura Spółek, a także między różnymi krajami na całym świecie, w których takie transfery są niezbędne w ramach prowadzonej działalności.

Przeprowadzamy oceny skutków transferów w celu wdrożenia dodatkowych środków, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są zgodne ze standardami mającymi zastosowanie na Państwa terytorium.

Wrażliwe dane osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane do żadnych dodatkowych celów, które są niezgodne z celami wymienionymi powyżej, chyba że powiadomimy użytkownika o tych dodatkowych celach.

Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych ani wrażliwych danych osobowych, ani nie udostępniamy ich firmie Third Parties w celu wielokontekstowej reklamy behawioralnej.

Jak chronimy Twoje Dane Osobowe

Wdrażamy kompleksowe środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka dla przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi. Środki te mają na celu ochronę ciągłej integralności i poufności danych osobowych. Na bieżąco oceniamy i ulepszamy te środki.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych

W zależności od kraju Twojego zamieszkania, mogą przysługiwać Ci niektóre lub wszystkie z następujących praw:

 • prawo uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez nas dotyczących Ciebie Danych Osobowych i uzyskania kopii tych danych (prawo dostępu);
 • prawo uzyskania sprostowania wszelkich nieprawidłowych Danych Osobowych oraz, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (prawo do sprostowania) (prosimy o informację, czy i w jakim zakresie przechowywane przez nas dane uległy zmianie, abyśmy mogli sprostować lub zaktualizować odpowiednie dane);
 • jeśli istnieją uzasadnione powody, prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do usunięcia);
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli spełnione są wymogi prawne (prawo do ograniczenia przetwarzania);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, pod warunkiem, że takie wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania Twoich danych (wycofanie zgody);
 • Jeśli spełnione są wymogi prawne, prawo do otrzymania dostarczonych przez Ciebie Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazania tych Danych Osobowych innemu administratorowi lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, zlecenie ich przekazania przez nas (prawo przenoszenia danych);
 • Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące użytkownika lub znacząco wpływa na niego w podobny sposób, jeśli nie są spełnione wymogi prawne (prawo do niepodlegania automatycznemu przetwarzaniu).
 • Prawo sprzeciwu, jeśli przewiduje to obowiązujące prawo, wobec przetwarzania Twoich danych (prawo do sprzeciwu):
  • które są przetwarzane do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów (w stosownych przypadkach i w zależności od kraju Twojej jurysdykcji), chyba że takie interesy przeważają nad Twoimi indywidualnymi prawami; i / lub
  • do celów marketingu bezpośredniego

W zależności od Twojej jurysdykcji, Twoje cyfrowe komunikaty marketingowe będą zawierać mechanizmy rezygnacji z subskrypcji lub rezygnacji, które pozwolą Ci zmodyfikować Twoje preferencje dotyczące komunikacji.

Należy pamiętać, że jeśli zrezygnujesz z komunikacji marketingowej, możemy nadal kontaktować się z Tobą w sprawie wiadomości niepromocyjnych, takich jak wiadomości dotyczące bieżących relacji biznesowych lub wiadomości administracyjnych.

Aby skorzystać ze swoich praw, w tym wycofać zgodę, skontaktuj się z nami tutaj.

Możesz również wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który złoży wniosek w Twoim imieniu. Aby chronić Twoje Dane Osobowe przed nieautoryzowanym dostępem lub zmianą przez osoby trzecie, wszystkie żądania dotyczące Twoich danych osobowych będą podlegać weryfikacji tożsamości osoby żądającej.

Na zapytania odpowiadamy w wymaganych ramach czasowych.

Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że nie przestrzegamy niniejszej Polityki Prywatności lub obowiązujących przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jej Danych Osobowych, może skontaktować się z nami w celu złożenia skargi, złożenia wniosku o skorzystanie z przysługujących jej praw; lub rozwiązania wszelkich innych kwestii wynikających z niniejszej Polityki Prywatności. Skargi można również kierować do zespołu DPO pocztą elektroniczną tutaj.

Bez uszczerbku dla innych środków ochrony prawnej, masz również prawo do złożenia skargę do organu nadzorczego w dowolnym momencie, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa (kod pocztowy 00-193).

Dane geolokalizacyjne

Jeśli wcześniej wyraziłeś/-aś zgodę na udostępnianie dokładnych informacji geolokalizacyjnych w ramach świadczenia przez nas Usług cyfrowym, możesz w dowolnym momencie przerwać zbieranie tych informacji, zmieniając preferencje w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia mobilnego.

Powiadomienia / Alerty push

Jeśli zezwoliłeś jednej z naszych aplikacji mobilnych na wysyłanie powiadomień push lub alertów, możesz dezaktywować te wiadomości w dowolnym momencie w ustawieniach powiadomień na swoim urządzeniu mobilnym.

Jak podchodzimy do prywatności dzieci

Nasze strony internetowe są zaprojektowane i przeznaczone dla osób pełnoletnich. Rozumiemy znaczenie dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z produktów i usług Natura &Co.

W przypadku, gdy jedna z naszych stron internetowych może być przeznaczona dla młodszych odbiorców, w zależności od kraju ich zamieszkania, otrzymujemy zgodę rodzica lub opiekuna zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dowiesz się, że dziecko, z naruszeniem niniejszej Polityki Prywatności, zarejestrowało się w celu otrzymywania newsletterów lub w inny sposób podało swoje Dane Osobowe, zgłoś to nam, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki Prywatności. Jeśli dowiemy się, że niepełnoletni użytkownik podał Dane Osobowe bez zgody rodziców, zamkniemy to konto i usuniemy wszystkie Dane Osobowe dostarczone przez tego użytkownika w możliwym zakresie i tak szybko, jak to możliwe.

W zależności od kraju Twojego zamieszkania, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do przeprowadzania weryfikacji wieku i egzekwowania takich ograniczeń wiekowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Możemy okresowo aktualizować Politykę Prywatności, w takim przypadku zmienimy datę zmienimy datę pod Polityką Prywatności, aby odzwierciedlić datę takiej aktualizacji. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w sposobie gromadzenia, wykorzystywania i/lub udostępniania Twoich Danych Osobowych, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o tym, zanim takie zmiany wejdą w życie, na przykład poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia na stronie internetowej Spółki.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 06.01.2024

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]