Ciasteczka: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o polityce ciasteczkowej. Akceptuję
Zamknij
W Twoim rejonie obowiązują oferty z wyprzedzeniem dwóch katalogów w stosunku do reszty kraju. Zawartość Twojego koszyka nie zmieniła się.
W Twoim rejonie obowiązują oferty z wyprzedzeniem dwóch katalogów w stosunku do reszty kraju. Niektóre produkty nie są dostępne i zostały automatycznie usunięte z koszyka, ceny innych mogły ulec zmianie. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ AVON

OSTATNIA AKTUALIZACJA 03.01.2023

POLITYKA PRYWATNOŚCI AVON

Wstęp

Avon zawiera z niezależnymi kontrahentami (zwanym dalej Niezależnymi Konsultantkami / Konsultantami bądź Konsultantkami / Konsultantami) umowy sprzedaży produktów Avon. Konsultanci / Konsultantki mogą nabywać produkty na własne potrzeby lub odsprzedawać je na rzecz swoich klientów. Niezależne Konsultantki / Konsultanci nie są pracownikami Avon. Avon nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych przez Konsultantki / Konsultantów, w tym w celach marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych Konsultantek / Konsultantów / Liderów Sprzedaży / Okręgowych Menadżerów Sprzedaży

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Ta część Polityki Prywatności dotyczy danych osobowych Konsultantek/Konsultantów, Liderów Sprzedaży i Okręgowych Menadżerów Sprzedaży. Użyte w Polityce prywatności wyrażenia „Avon”, „nas”, „my”, „nasze” oznaczają administratora danych osobowych: Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gładka 22 (02-172), Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028712, NIP: 5260303823, REGON: 012579953, numer rejestrowy BDO: 000076674, kapitał zakładowy w wysokości: 53 155 800,00 PLN, która jest administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że Avon decyduje, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane i przekazywane do Avon przez Liderów Sprzedaży oraz Okręgowych Menadżerów Sprzedaży w celu wykonania umowy z Avon lub wspierania Twojego rozwoju w ramach działalności w Avon. Liderzy Sprzedaży oraz Okręgowi Menadżerowie Sprzedaży są niezależnymi od Avon podmiotami i administratorami danych osobowych i decydują o środkach i sposobach przetwarzania danych. Co do zasady, Liderzy Sprzedaży i Okręgowi Menadżerowie Sprzedaży przetwarzają Twoich dane osobowe zgodnie z niniejszym dokumentem. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w inny sposób są oni zobowiązani do przekazania dodatkowych informacji na temat takiego przetwarzania.

 1. Co to są dane osobowe i jakie dane osobowe są przetwarzane?

“Dane osobowe” to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację w sposób bezpośredni lub w powiązaniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp. Informacje te uzyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub od Liderów Sprzedaży lub Okręgowych Menadżerów Sprzedaży.
Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:

 • imię i nazwisko i inne dane kontaktowe (adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, NIP – o ile dotyczy), wszelkie identyfikatory nadane przez Avon (np. indywidualny numer Konsultanta/Konsultantki) oraz wszelkie zdjęcia profilowe, które wgrasz do naszych systemów.
 • PESEL – w przypadku zakupów na kredyt
 • datę urodzenia
 • informacje o Twoim rachunku bankowym
 • informacje o Twoich zakupach w Avon, oferowanych przez Avon rabatach, strukturze sprzedaży, informacje o preferencjach dotyczących naszych produktów, zwrotów, programów lojalnościowych, konkursów, bonusów itp.
 • informacje, jakie z nami wymieniasz (na przykład maile, listy, zapisy rozmów telefonicznych, posty w mediach społecznościowych) oraz informacje, jakie wymieniasz z Liderami Sprzedaży i Okręgowymi Menadżerami Sprzedaży.
 • informację o posiadaniu przez Ciebie konta w mediach społecznościowych (jeśli zgodzisz się, abyśmy kierowali do Ciebie reklamy za pośrednictwem mediów społecznościowych)
 • informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji. Na naszych stronach wykorzystujemy technologię cookies oraz inne podobne technologie (takie jak Flash LSOs oraz pixel tags). Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają one nawigację na naszej stronie internetowej lub w aplikacjach i np. pozostawienie statusu: “zalogowany”. Więcej o cookies dowiesz się tutaj.
 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Konsultantek/Konsultantów, Liderów Sprzedaży, Okręgowych Menadżerów Sprzedaży są przetwarzane w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy z Tobą, w celu realizowania Twoich zamówień, obliczania rabatów, realizacji usług płatności online, zapewnienia bonusów i nagród oraz zarządzania kontem w systemach informatycznych

Kiedy Ty lub Twoi klienci składają u nas zamówienie, przetwarzamy Twoje dane osobowe do jego realizacji oraz zapewniamy odpowiednie prowizje, rabaty, zniżki i bonusy. Podstawą prawną jest wykonywanie umowy z Konsultantką/Konsultantem (umowy z Liderem Sprzedaży, Okręgowym Menadżerem Sprzedaży).

 • w celach komunikacyjnych

Możemy kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS itd. w celach administracyjnych lub operacyjnych, na przykład, w celu wysłania potwierdzenia / statusu zamówienia lub płatności, przez okres obowiązywania Twojej umowy z Avon.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Avon polegający na dzieleniu się z Tobą istotnymi informacjami oraz zapewnienia bieżącej obsługi Twoich zamówień.

 • w celu realizacji usług płatności online

Kiedy w toku składania zamówienia na naszej stronie internetowej wybierzesz, aby Twój Klient zapłacił za zamówienie przy wykorzystaniu elektronicznych metod płatności, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tej płatności oraz wykonania dodatkowych czynności, które są związane z korzystaniem przez Twojego Klienta z płatności online. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu umożliwienia Ci wyboru metody płatności online, obsługi zamówienia, dla którego wybrałaś/wybrałeś płatność online, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z tymi zamówieniami. Będziemy Ci także prezentować historię Twoich zamówień opłacanych metodami płatności online i umożliwiać zarządzanie środkami zgromadzonymi w Twoim wirtualnym portfelu. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Avon polegający na udostępnieniu Ci dogodnych form płatności za zamówienia, co ma na celu wspieranie Twojej działalności w związku z Avon.

 • w celu spersonalizowania Twoich doświadczeń, jako Konsultantka / Konsultant oraz zapewniania jak najwyższego poziomu współpracy z Avon

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dopasowania naszych usług / produktów do Twoich potrzeb / preferencji . Na przykład, możesz wskazywać nam preferencje dotyczące miejsca dostawy. Możemy również zbierać informacje dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony www Avon w celu analizowania, jakie produkty będą dla Ciebie odpowiednie oraz w celu efektywnego udzielania odpowiedzi na Twoje pytania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Avon, polegający na zapewnieniu Ci dostępu do produktów najbardziej dla Ciebie odpowiednich oraz efektywnym udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania.

 • w celu informowania o produktach i ofertach Avon 

Aby pomóc Ci w odsprzedaży produktów Avon swoim klientom, możemy kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej, SMS, MMS lub telefonicznie w celu informowania Cię o produktach i ofertach Avon, jednakże kontakt ten będzie odbywać się w zakresie, w jakim uzyskaliśmy Twoją wcześniejszą zgodę, jeżelil jest wymagana przez odpowiednie przepisy prawa. Możemy przetwarzać Informacje dotyczące Twojej historii zakupów w celu zbudowania profilu Twoich preferencji i wysyłania do Ciebie produktów oraz ofert dostosowanych do tych preferencji, aby zapewnić Ci jak najbardziej efektywne prowadzenie działalności.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Avon, polegający na zapewnieniu skutecznego marketingu naszych produktów, promowaniu świadomości na temat produktów Avon i wsparciu w rozwijaniu Twojej działalności w związku z Avon. Jeżeli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych, skontaktuj się z nami.

 • w celu usprawniania naszych usług, w celach administracyjnych oraz w celu ochrony naszych interesów biznesowych

Cele biznesowe, do których będziemy używać Twoich danych osobowych obejmują księgowość, rozliczenia, audyt, badanie nadużyć finansowych, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony, cele prawne, analizę statystyczną i marketingową, testowanie systemów, utrzymanie, rozwój i zapewnienie gwarancji na produkty Avon oraz wszelkich innych praw, ustawowych i innych, dotyczących zwrotu produktów. Możemy również korzystać z danych dotyczących odwiedzin na stronie internetowej, w celu ich monitorowania i ulepszania. Cele biznesowe obejmują wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, np. obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest obowiązek prawny nałożony na administratora danych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie, w jakim jest to konieczne, w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia aktualnej dokumentacji.

 • w celu przeprowadzania konkursów

Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach, przetwarzamy Twoje dane, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, także w celu poinformowania Cię, czy wygrałeś. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach zorganizowania i przeprowadzenia konkursów znajdują się ich regulaminach. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, jeżeli zdecydujesz się na udział w konkursie, którą możesz wycofać w każdym czasie – w tym celu skontaktuj się z nami.

Poniższe dotyczy przetwarzania przez Avon danych osobowych Liderów Sprzedaży i Okręgowych Menadżerów Sprzedaży.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach wskazanych powyżej oraz w celu wspierania działalności gospodarczej innych Konsultantek/Konsultantów oraz Liderów Sprzedaży i Okręgowych Menadżerów Sprzedaży, w tym w szczególności w celu raportowania wyników sprzedaży. W przypadku złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych w powyżej wskazanych celach, prosimy o skontaktowanie się z nami. Twoja decyzja dotycząca przekazania danych osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli niektóre z Twoich danych osobowych nie zostaną przekazane, Avon może nie być w stanie zrealizować niektórych z powyżej opisanych celów. Na przykład, musimy znać Twoje dane kontaktowe, aby zrealizować wysyłkę produktów lub dane rachunku bankowego, aby móc prawidłowo zidentyfikować dokonanie przez Ciebie płatności.

 1. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazać następującym podmiotom (będącym – w zależności od przypadku podmiotami przetwarzającymi dane w naszym imieniu, bądź innymi administratorami danych przetwarzających dane we własnym imieniu):

 • obecnym i potencjalnym klientom Avon
 • Liderom Sprzedaży i Okręgowym Menadżerom Sprzedaży
 • innym spółkom z grupy Avon (ich lista jest dostępna na tutaj)
 • doradcom i dostawcom towarów lub usług wspierających prowadzenie przez Avon działalności gospodarczej (w tym w zakresie IT, firmom logistycznym, doradcom prawnym i ekonomicznym, dostawcom usług płatniczych) itp.
 • w przypadku danych osób, które nie wywiązują się z obowiązku dokonania płatności – podmiotom zajmującym się profesjonalnie dochodzeniem wierzytelności oraz podmiotom zajmującym się profesjonalnie gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat sytuacji finansowej dłużników.
 • spółce przejmującej, dostawcom usług lub innym osobom trzecim w związku z zapłatą, negocjacjami lub zakończeniem transakcji, w ramach której następuje przejęcie Avon bądź połączenie Avon z inną spółką lub przekazanie całości bądź części aktywów Avon
 • organom administracji publicznej.

Udostępnienie/przekazanie Twoich danych osobowych do wyżej określonych podmiotów nastąpi w określonych powyżej celach (w tym w celu zaangażowania zewnętrznych dostawców usług, którzy mogą działać jako administratorzy danych osobowych) lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

Avon stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, które są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uważanych za zapewniające niższy poziom ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy wsparcia i utrzymania systemów IT podpisali klauzule ochrony danych osobowych przyjęte przez Komisję Europejską lub stosują inne prawnie dopuszczalne zabezpieczenia takiego transferu danych.

Zwracamy uwagę, że jeżeli skorzystasz z linka do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony, takie osoby trzecie mogą zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony, za pomocą różnych środków, np. cookies. Podobnie, w przypadkach, w których korzystasz z treści Avon w social media, osoby trzecie mogą zbierać informacje na ten temat, a korzystanie z tych informacji przez osoby trzecie jest regulowane odpowiednimi politykami prywatności takich osób trzecich.

W przypadkach, w których decydujesz się na korzystanie ze stron osób trzecich za pośrednictwem strony internetowej Avon, Avon jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez tę stronę trzecią tylko wtedy, gdy przetwarza ona Twoje dane osobowe na polecenie Avon.

 1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Avon przez czas trwania Twojej współpracy z Avon a następnie przez okres niezbędny dla wywiązania się z naszych bieżących zobowiązań (np. przechowywanie informacji dla celów księgowych) oraz na okres niezbędny do rozpoczęcia lub obrony wszelkich roszczeń prawnych. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat terminów, skontaktuj się z nami lub zapoznaj się z Polityką prywatności dostępną na naszej stronie internetowej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu danych lub wycofasz swoją zgodę (taką zgodę możesz wycofać w każdym czasie).

 1. Twoje obowiązki

Aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są aktualne, prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Jako niezależny Konsultant /niezależna Konsultantka jesteś odpowiedzialny / -a za przetwarzanie danych osobowych Twoich klientów, innych Konsultantów/Konsultantek, Liderów Sprzedaży, Okręgowych Menadżerów Sprzedaży i innych osób, jakie przetwarzasz w ramach swojej działalności. Jest to szczególny element współpracy w ramach sprzedaży bezpośredniej. Zobowiązujesz się stosować przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych, otrzymywanych, w inny sposób przetwarzanych i przechowywanych przez Ciebie. Zobowiązujesz się nie przetwarzać danych osobowych do celów innych niż zawarte tym dokumencie.

Aby pomóc w zrozumieniu tej odpowiedzialności, przygotowaliśmy zestaw najczęściej zadawanych pytań (FAQs), dostępnych w Dziale Obsługi Klienta.

 1. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Avon i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz usunięcia danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, to wówczas masz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przy czym takie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Jeśli masz wątpliwości, problemy lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Dodatkowe informacje dla potencjalnych Konsultantek/Konsultantów

Jeżeli podasz swoje dane osobowe firmie Avon lub Liderowi Sprzedaży Avon / Okręgowemu Menadżerowi Sprzedaży w celu nawiązania współpracy jako Konsultantką/Konsultantem Avon, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie Avon lub Liderowi Sprzedaży Avon / Okręgowemu Menadżerowi Sprzedaży wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą i omówienia możliwości zastania Konsultantką/Konsultantem Avon. Może to nastąpić za pomocą środków elektronicznych, w tym poczty elektronicznej, połączenia telefonicznego, wiadomości SMS, MMS i mediów społecznościowych. Jeśli nie zostaniesz konsultantką/konsultantem Avon, Twoje dane osobowe zostaną usunięte przez Avon w ciągu 90 dni.

 1. Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności, wyślij e-mail na adres pl.daneosobowe@avon.com lub napisz do Global Privacy, Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Każdą nową wersję niniejszej Polityki prywatności opublikujemy na naszej stronie internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych Klientów Konsultantek / Konsultantów

 1. Informacje ogólne 

Ta część Polityki Prywatności dotyczy danych osobowych Klientów Konsultantek / Konsultantów przekazywanych do Avon przez tych Klientów lub Konsultantki / Konsultantów.

Użyte w Polityce prywatności wyrażenia „Avon”, „nas”, „my”, „nasze” oznaczają Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gładka 22 (02-172), Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028712, NIP: 5260303823, REGON: 012579953, numer rejestrowy BDO: 000076674, kapitał zakładowy w wysokości: 53 155 800,00 PLN, która jest administratorem Twoich danych osobowych. Administrator decyduje, w jakim celu i w jaki sposób są one przetwarzane.

W przypadku, gdy realizujesz zamówienia u Konsultantki/Konsultanta, Twoje dane osobowe będą również przetwarzane przez Konsultantkę/Konsultanta, jako niezależnego administratora danych osobowych. Konsultantki/Konsultanci są podmiotami niezależnymi od Avon. Avon nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych przez Konsultantki/Konsultantów.

Konsultantka/ Konsultant przetwarza Twoje dane osobowe w określonych przez siebie celach i w określony przez siebie sposób, w tym dla własnych celów marketingowych. Co do zasady, Konsultantki / Konsultanci powinni przetwarzać dane osobowe w celach określonych w tym dokumencie. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w innych celach, Konsultanci / Konsultantki są zobowiązani/zobowiązane do przekazania Ci dodatkowych informacji na temat takiego przetwarzania i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 1. Co to są dane osobowe i jakie dane osobowe przetwarzamy?

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację w sposób bezpośredni lub w powiązaniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp. Informacje te uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub od Konsultantek / Konsultantów. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko i inne dane kontaktowe (adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu),
 • informacje o Twoich zamówieniach złożonych u Konsultantki / Konsultanta, informacje o preferencjach dotyczących naszych produktów
 • informacje, jakie z nami wymieniasz (na przykład maile, listy, zapisy rozmów telefonicznych, posty w mediach społecznościowych)
 • informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji. Na naszych stronach wykorzystujemy technologię cookies oraz inne podobne technologie (takie jak Flash LSOs oraz pixel tags). Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają one nawigację na stronie internetowej Avon lub w aplikacjach Avon i np. pozostawienie statusu: “zalogowany”.
 • informacje, jakie nam podasz zostawiając opinię o produkcie.

Zwracamy uwagę, że jeżeli skorzystasz z linka do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony, takie osoby trzecie mogą zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony, za pomocą różnych środków, np. cookies. Podobnie, w przypadkach, w których korzystasz z treści Avon w social media, osoby trzecie mogą zbierać informacje na ten temat, a korzystanie z tych informacji przez osoby trzecie jest regulowane odpowiednimi politykami prywatności takich osób trzecich. W przypadkach, w których decydujesz się na korzystanie ze stron osób trzecich za pośrednictwem strony internetowej Avon, Avon jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez tę stronę trzęcią tylko wtedy, gdy przetwarza ona Twoje dane osobowe na polecenie Avon.

 1. W jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • w celu zrealizowania Twojego zamówienia

Kiedy składasz zamówienie w Avon, przetwarzamy Twoje dane osobowe do jego realizacji. Możemy skontaktować się z Tobą przez e-mail i/lub SMS, by wysłać Ci status zamówienia, potwierdzenie zamówienia bądź dokonania płatności. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest wykonywanie umowy sprzedaży produktów Avon.

 • w celu udostępnienia usług płatności online

Kiedy Konsultantka udostępnia Ci możliwość płatności online za produkty Avon kupowane od Konsultantki, będziemy przekazywać Twoje dane dostawcy usług płatniczych (płatności online) w celu umożliwienia dokonania płatności online. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes Avon – polegający na umożliwieniu płatności online za produkty nabywane od Konsultantek.

 • w celu poinformowania Cię o naszych produktach i ofertach, które mogą Cię zainteresować

Jeżeli zapisałeś się do Newslettera Avon lub dokonywałeś już u nas wcześniej zakupów, możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail i/lub SMS o naszych produktach i ofertach. Możemy również od czasu do czasu przesyłać Ci informacje o możliwości zostania Konsultantką/Konsultantem Avon w ramach naszych informacji marketingowych, które otrzymasz tylko, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Tego typu informacje wysyłane są na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie – w tym celu skontaktuj się z nami. Możemy przetwarzać Informacje dotyczące Twojej historii zakupów w celu zbudowania profilu Klienta i wysyłania do Ciebie produktów oraz ofert dostosowanych do Twoich preferencji, także w sposób w pełni zautomatyzowany. Może się zdarzyć, że będziesz widziała podczas surfowania w sieci reklamy Avon, które są wyświetlane na podstawie informacji, jakie o Tobie posiadamy.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów.

W przypadku, w którym podejmujesz interakcje z Avon w mediach społecznościowych (zamieszczanie postów, wiadomości), Avon będzie mieć dostęp do informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych.

 • w celu usprawniania naszych usług, w celach administracyjnych oraz w celu ochrony naszych interesów biznesowych

Cele biznesowe, do których będziemy przetwarzać Twoje danych osobowych obejmują rachunkowość, rozliczenia, audyt, badanie nadużyć finansowych, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony, cele prawne, analizę statystyczną i marketingową, testowanie systemów, utrzymanie, rozwój i zapewnienie gwarancji na produkty Avon oraz wszelkich innych praw, ustawowych i innych, dotyczących zwrotu produktów. Możemy również korzystać z danych dotyczących odwiedzin na stronie internetowej, w celu ich monitorowania i ulepszania. Cele biznesowe obejmują wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, np. obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest obowiązek prawny nałożony na administratora danych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie, w jakim jest to konieczne, w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia aktualnej dokumentacji. W przypadku, gdy nie istnieje żaden szczególny obowiązek prawny, do którego spełnienia jesteśmy zobowiązani, przetwarzamy te dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie zarządzania naszą działalnością i utrzymywania naszej dokumentacji w sposób dokładny i aktualny.

 • w celu udostępnienia opinii na temat naszych produktów, którą zamieściłaś na naszej stronie internetowej

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia zamieszczenia opinii o produkcie oraz weryfikacji Twojej tożsamości jako osoby faktycznie użytkującej opiniowany produkt. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy dodawania opinii. 
Dodając swoją opinię, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do pozostawienia opinii. Twoje dane przekazane nam w związku z postawieniem opinii będą wykorzystywane w celu umieszczenia Twojej opinii na naszej stronie, w materiałach marketingowych, w materiałach sprzedażowych, w naszych social mediach. 
Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z opublikowaniem Twojej opinii na naszej stronie. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Avon polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

 • w celu organizacji konkursów i programów motywacyjnych

Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach lub programach, przetwarzamy Twoje dane, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, także w celu poinformowania Cię, czy wygrałeś. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach zorganizowania i przeprowadzenia konkursów znajdują się ich regulaminach. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, jeżeli zdecydujesz się na udział w konkursie, którą możesz wycofać w każdym czasie – w tym celu skontaktuj się z nami.

Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w powyżej wskazanych celach, prosimy o skontaktowanie się z nami. Twoja decyzja dotycząca przekazania danych osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli niektóre z Twoich danych osobowych nie zostaną przekazane, realizacja niektórych z powyżej opisanych celów może okazać się niemożliwe (na przykład nie mając danych kontaktowych, możemy nie być w stanie wysłać do Ciebie zamówionych produktów).

 1. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
 • Konsultantkom / Konsultantom, Liderom Sprzedaży i Okręgowym Menadżerom Sprzedaży
 • innym spółkom z grupy Avon (ich listę znajdziesz tutaj: http://www.avoncompany.com/world/index.html );
 • doradcom i dostawcom towarów lub usług wspierających prowadzenie przez Avon działalności gospodarczej
 • w przypadku danych osób, które nie wywiązują się z obowiązku dokonania płatności – podmiotom zajmującym się profesjonalnie dochodzeniem wierzytelności oraz podmiotom zajmującym się profesjonalnie gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat sytuacji finansowej dłużników.
 • spółce przejmującej, dostawcom usług lub innym osobom trzecim w związku z zapłatą, negocjacjami lub zakończeniem transakcji, w ramach której następuje przejęcie Avon bądź połączenie Avon z inną spółką lub przekazanie całości bądź części aktywów Avon
 • organom administracji publicznej.

Przekazanie Twoich danych osobowych do wyżej określonych podmiotów nastąpi w określonych powyżej celach (w tym w celu zaangażowania zewnętrznych dostawców usług, którzy mogą działać jako administratorzy danych osobowych) lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

Avon stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, które są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uważanych za zapewniające niższy poziom ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy wsparcia i utrzymania systemów IT podpisali klauzule ochrony danych osobowych przyjęte przez Komisję Europejską lub stosują inne prawnie dopuszczalne zabezpieczenia takiego transferu danych. W celu uzyskania więcej informacji na temat stosowanych standardów zabezpieczeń skontaktuj się z nami.

 1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Informacje dotyczące procesu zamówień będą przetwarzane przez Avon przez 5 lat do końca roku kalendarzowego, w którym zamówienie zostało zrealizowane. Avon może przetwarzać dane osobowe przez okres pozostawania klientem Avon. Decydując o tym, jak długo należy przetwarzać dane osobowe po zrealizowaniu zamówień, bierzemy pod uwagę wszelkie bieżące zobowiązania (np. przechowywanie informacji dla celów księgowych) lub okres czasu niezbędny na dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat konkretnych terminów, skontaktuj się z nami.

Twoich dane osobowe przestaną być przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu lub gdy wycofasz zgodę na takie przetwarzanie (w przypadku, w którym taka zgoda została udzielona).

 1. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Avon i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz usunięcia danych osobowych.

Jeśli masz wątpliwości, problemy lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki traktujemy Twoich dane osobowe, prosimy o kontakt. Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności, wyślij e-mail na adres pl.daneosobowe@avon.com lub napisz do Global Privacy, Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Każdą nową wersję niniejszej Polityki prywatności opublikujemy na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie i inne technologie

Polityka dotycząca plików Cookie

Polityka plików cookie („Polityka”) dotyczy różnych typów plików cookie lub podobne technologii, które mogą być stosowane w związku ze stroną internetową Avon, z której użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki plików cookie („Witryna”), oraz opisuje sposoby zarządzania tymi plikami / technologiami. Zmiany Polityki mogą być dokonywane w każdym czasie, powiadomimy Cię, jeśli zmiany będą istotne. Informację o ostatniej aktualizacji znajdziesz pod przyciskiem: „OSTATNIA AKTUALIZACJA” u góry tej strony. Zmiany niniejszej Polityki wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionej Polityki w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Czym jest plik Cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, pobierane na komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzania strony internetowej. Inne typy podobnych technologii działają w ten sam sposób, lub pobierają informacje już przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania danej witryny (takie jak wyraźne gify, piksele i cyfrowe odciski palców. Technologie te nazywamy „ciasteczkami"). Ciasteczka mogą być ustawiane przez właściciela witryny lub osobę trzecią. Są szeroko stosowane w celu usprawnienia działania i wydajności stron internetowych. Strony internetowe mogą czytać i zapisywać te pliki, umożliwiając im rozpoznanie Ciebie i zapamiętanie ważnych informacji ułatwiające korzystanie z witryny i nawigację. Niektóre pliki cookie, zwane „sesyjnymi plikami cookie”, wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie, zwane „trwałymi plikami cookie”, są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym również w okresie pomiędzy sesjami.

Z jakich plików Cookie korzystamy?

Poniżej wymieniono różne rodzaje plików cookie, które mogą być używane w Witrynie, wraz z przykładami (jeszcze niżej znajdziesz informacje na temat plików cookie faktycznie używanych w Witrynie). Pliki Cookie można podzielić na 4 główne typy.

Niezbędne pliki Cookie.

Są niezbędne do działania Witryny, umożliwiają poruszanie się po Witrynie i korzystanie z jej usług oferowanych w Witrynie i funkcjonalności. Bez tych plików Witryna nie będzie działać tak płynnie, jak byśmy tego chcieli, i możemy nie być w stanie zapewnić niektórych wymaganych usług lub funkcjonalności. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów:

 

Typ pliku cookie

Opis

Koszyk

Takie pliki cookie zapewniają, że produkty, które umieszczasz w koszyku, są nadal dostępne, gdy chcesz finalizować zakup (check out).

Dane do logowania

 

Bezpieczeństwo

Ciasteczka bezpieczeństwa służą do kontroli bezpieczeństwa.

Performance Cookies

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z Witryny. Zebrane informacje są i służą wyłącznie do monitorowania Witryny i poprawy jej działania. Na przykład takie pliki cookie pokazują nam, które podstrony są najczęściej odwiedzane w Witrynie, pomagają rejestrować trudności, które odwiedzający napotykają korzystając z Witryny, oraz pokazują, czy reklamy są skuteczne. To pozwala nam ustalić ogólne wzorce korzystania z Witryny. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów:

 

Typ pliku Cookie

                           Opis

Jak zarządzać plikami cookie

Google Analytics

Pliki cookie Google Analytics gromadzą zagregowane dane statystyczne, aby poprawić prezentację Witryny i nawigację.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adobe Omniture

Pliki cookie Adobe Omniture analytics gromadzą zagregowane dane statystyczne, aby poprawić Prezentację witryny i nawigację.

http://www.omniture.com/en/privacy/2o7

Funkcjonalne pliki Cookie

Te pliki cookie pozwalają zapamiętać wybory dokonane podczas korzystania z Witryny. Umożliwiają udostępnianie ulepszonych, bardziej osobistych funkcje, na przykład mogą zapamiętywać preferencje marketingowe, takie jak włączanie lub wyłączanie możliwości otrzymywania e-maili marketingowych. Pliki te mogą również służyć do zapamiętywania wprowadzonych zmian rozmiaru tekstu, czcionek i innych części Witryny, które można dostosować. Mogą być również wykorzystywane do świadczenia usług, o które prosiłeś, takich jak oglądanie wideo lub komentowanie na blogu. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów:

 

Typ pliku cookie

Opis

Język

Językowe pliki cookie służą do przechowywania wybranego języka i wyświetlania prawidłowych opcji.

Lokalizacja

Twój przybliżony adres (miasto, województwo, kraj, kod pocztowy) określony przez adres IP zostaje zachowany w celu automatycznego wyboru właściwego kraju i pokazania sprzedawców detalicznych na danym obszarze.

Strona wyjściowa

Strona wyjściowa (witryna odwiedzona przed odwiedzeniem naszej witryny) może zostać zarejestrowana, aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje

Ostatnia wizyta I aktywność

Data ostatniej wizyty i aktywności oraz inne informacje są rejestrowane, aby zapewnić ci aktualizację „zmian w witrynie od ostatniej wizyty” i lepiej zrozumieć twoje preferencje.

Ostatnio oglądane wideo

Data i tytuł ostatnio oglądanego filmu są rejestrowane, aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje.

Pliki cookie typu Flash

Pliki cookie Flash służą do odtwarzania treści audio i wideo.

Historia przeglądanych stron

Pliki cookie historii stron służą do śledzenia sekwencji odwiedzanych stron. Jeśli podczas odwiedzania Witryny pojawi się komunikat o błędzie, informacje o pliku cookie zostaną zapisane w pliku dziennika w celu zgłoszenia błędu i rozwiązania.

 

Pliki cookie służące do targetowania lub reklamy (Targeting cookies)

Możemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej Witryny. Firmy te mogą umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Te pliki cookie służą do dostarczania reklam bardziej odpowiednich dla Ciebie i dostosowane do Twoich zainteresowań. Służą również do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy.

Z jakich plików cookie korzysta Avon?

Pliki cookie podmiotów trzecich powszechnie używane w tej Witrynie wymieniono w poniższej tabeli. Staramy się aktualizować tę listę na bieżąco. W każdym przypadku możesz zarządzać wszystkimi plikami cookie i innymi technologiami śledzenia używanymi w tej Witrynie za pomocą naszego narzędzia do ustawiania preferencji plików cookie

*Ustawienia plików Cookies*


Jak zarządzać plikami cookie?

Możesz odrzucić lub zaakceptować pliki cookie z Witryny w dowolnym momencie, odwiedzając

*Ustawienia plików Cookies*

lub korzystając z ustawień plików cookie w przeglądarce. Informacje na temat procedury, którą należy zastosować w celu włączenia lub wyłączenia plików cookie przy użyciu narzędzia Avon związanego z zarządzaniem plikami cookie, są dostępne pod linkiem podanym powyżej. Informacje na temat procedury włączania lub wyłączania plików cookie w przeglądarce można znaleźć na stronie internetowej dostawcy przeglądarki internetowej za pośrednictwem ekranu pomocy. Informacje na temat często używanych przeglądarek można znaleźć w następującej witrynie, która nie jest powiązana z Avon, http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Należy pamiętać, że jeśli pliki cookie są wyłączone, nie wszystkie funkcje strony mogą działać zgodnie z przeznaczeniem.

Cofnięcie zgody, nie powoduje to automatycznego usunięcia plików cookie, które są już na Twoim urządzeniu zgodnie z Twoją poprzednią zgodą. Musisz ręcznie usunąć te pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami w przeglądarce internetowej.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności, wyślij wiadomość e-mail na adres global.privacy@avon.com lub pl.daneosobowe@avon.com lub napisz do Global Privacy, Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA.

 ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ AVON

Вступ

Avon укладає з незалежними представниками (надалі - Незалежними Консультантками / Консультантами або Консультантками / Консультантами) договори продажу продукції Avon. Консультанти / Консультантки можуть купувати продукти для власних потреб або перепродавати їх своїм клієнтам. Незалежні Консультантки / Консультанти не є працівниками Avon. Avon не контролює та не несе відповідальності за збір, використання або розкриття персональних даних Консультантками / Консультантами, у тому числі в маркетингових цілях.

Обробка персональних даний Консультанток / Консультантів / Лідерів Продажу / Регіональних Менеджерів з Продажу

 1. Хто відповідальний за обробку персональних даних?

Ця частина Політики Конфіденційності стосується персональних даних Консультанток/Консультантів, Лідерів Продажу i Регіональних Менеджерів з Продажу. Використані в Політиці Конфіденційності вирази „Avon”, „нас”, „ми”, „наше” означають адміністратора персональних даних: ТОВ Ейвон Косметікс Польща з місцезнаходженням у м.Варшава, вул. Гладка 22 (02-172), Варшава, Польща, зареєстроване в реєстрі підприємців Державного Судового Реєстру, який зберігається у Районному Суді для міста столиці Варшави в Варшаві, XIV Господарський Відділ Державного Судового Реєстру під номером 0000028712 Державного Судового Реєстру, Ідентифікаційний податковий номер 5260303823, номер в Загальнодержавному реєстрі суб'єктів народного господарства: 012579953, номер реєстраційний в Базі даних про відходи: 000076674, статутний капітал в розмірі: 53 155 800,00 польських злотих, що є адміністратором Твоїх персональних даних. Це означає, що Avon приймає рішення, з якою метою і в який спосіб обробляються Твої персональні дані.

Твої персональні дані можуть бути також оброблені та передані до Avon Лідерами Продажу або Регіональними Менеджерами з Продажу з метою виконання договору з Avon чи підтримки Твого розвитку в рамках співпраці з Avon. Лідери Продажу або Регіональні Менеджери з Продажу є незалежними від Avon суб’єктами і адміністраторами персональних данихi та приймають рішення про засоби і методи обробки даних. Як правило, Лідери Продажу або Регіональні Менеджери з Продажу обробляють Твої персональні дані згідно з засадами даного документу. У випадку обробки твоїх даних в інший спосіб вони зобов’язані надати додаткову інформацію щодо такої обробки.

 1. Що таке персональні дані та які персональні дані обробляються?

“Персональні дані” це будь-яка інформація, яка ідентифікує Тебе безпосередньо або у зв’язку з іншою інформацією, до якої ми маємо доступ. Цю інформацію можна отримати безпосередньо від Тебе або від Лідерів Продажу або Регіональних Менеджерів з Продажу.
Обробляємо наступні Твої персональні дані:

 • ім’я і прізвище та інші контактні дані (адреса доставки, адреса електронної пошти, номер телефону, ідентифікаційний податковий номер – якщо стосується), різні ідентифікатори, надані Avon (наприклад, індивідуальний номер Консультанта/Консультантки) чи будь–які фотографії з профілю, які завантажуєш в наші системи.
 • номер у загальній системі електронного обігу населення – у випадку купівлі в кредит
 • дата народження
 • інформація про Твій банківський рахунок
 • інформація про Твої покупки в Avon, знижки, які пропонує Avon, структуру продажів, інформація про переваги наших товарів, повернення, програми лояльності, конкурси, бонуси тощо.
 • інформацію, якою ви обмінюєтеся з нами (наприклад, електронні листи, листи, записи телефонних розмов, пости в соціальних мережах), а також інформацію, якою ви обмінюєтеся з Лідерами Продажу та Регіональними Менеджерами.
 • інформація про Твій обліковий запис у соціальних мережах (якщо погоджуєшся з тим, щоб ми надсилали Тобі рекламу через соціальні мережі).
 • інформацію про те, як використовуєш наш веб-сайт або додаток. На наших веб-сайтах ми використовуємо файли cookies та інші подібні технології (наприклад, Flash LSO та піксельні теги). Файли cookie – це невеликі фрагменти інформації, так звані тістечка (з англ. cookie – тістечко), які надсилаються веб-сайтом, який ми відвідуємо і зберігаються на кінцевому пристрої (комп’ютері, ноутбуці, смартфоні), який ми використовуємо під час перегляду веб-сайтів. Вони дозволяють здійснювати навігацію на нашому веб-сайті або в програмах і, наприклад, залишати статус «вхід в систему». Більше про cookies дізнаєшся тут.
 1. З якою метою та на якій основі ми обробляємо Твої персональні дані?

Персональні дані Консультанток/Консультантів, Лідерів Продажу, Регіональних Менеджерів з Продажу обробляються для наступних цілей:

 • з метою виконанняw з Тобою договору, з метою реалізації Твоїх замовлень, розрахунку знижок, здійснення онлайн платежів, надання бонусів та винагород, а також управління обліковим записом в інформатичних системах

Коли Ти або Твої клієнти робите у нас замовлення, обробляємо Твої персональні дані для його реалізації і надаємо відповідні комісійні, знижки та бонуси. Правовою підставою є виконання договору з Консультанткою/Консультантом (договір з Лідером Продажу, Регіональним Менеджером з Продажу).

 • з метою комунікації

Ми можемо зв’язуватися з Тобою електронним шляхом, у тому числі електронною поштою, телефоном, SMS, MMS тощо для адміністративних чи операційних цілей, наприклад, щоб надіслати підтвердження /статус замовлення чи оплату, протягом терміну дії Твого договору з Avon.

Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес Avon щодо надання Тобі важливої інформації та забезпечення поточної обробки Твоїх замовлень.

 • з метою реалізації онлайн платежів

Коли під час оформлення замовлення на нашому веб-сайті вибереш опцію, щоб Твій Клієнт оплатив замовлення за допомогою електронних способів оплати, ми оброблятимемо Твої персональні дані для здійснення цього платежу та виконання додаткових дій, пов’язаних із використанням Твоїм Клієнтом онлайн-платежів. Будемо обробляти Твої дані для того, щоб дозволити Тобі вибрати спосіб онлайн оплати, обробити замовлення, для якого вибрала/вибрав онлайн оплату, розглянути можливі скарги, пов’язані з цими замовленнями. Ми також надамо Тобі історію Твоїх замовлень, оплачених методами онлайн платежів і дозволимо керувати коштами, накопиченими у Твоєму віртуальному гаманці. Основою обробки даних є законний інтерес Avon у наданні Тобі зручних способів оплати замовлень для підтримки Твоєї співпраці з Avon.

 • з метою персоналізувати Твій досвід як Консультантки / Консультанта та забезпечити найвищий рівень співпраці з Avon

Ми можемо обробляти Твої персональні дані, щоб адаптувати наші послуги / продукти до Твоїх потреб / уподобань. Наприклад, можеш нам вказати пріоритетне місце доставки. Ми також можемо збирати інформацію про використання Тобою веб-сайту Avon, щоб проаналізувати, які продукти Тобі підходять і ефективно відповісти на Твої запитання.

Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес Avon, який полягає у наданні Тобі доступу до найбільш підходящих для Тебе продуктів та ефективних відповідей на Твої запитання.

 • з метою інформування про продукцію та пропозиції Avon 

Щоб допомогти Тобі перепродати продукти Avon своїм клієнтам, ми можемо зв’язатися з Тобою за допомогою електронних засобів, включаючи електронну пошту, SMS, MMS або по телефону, щоб повідомити Тебе про продукти та пропозиції Avon, однак такий контакт буде реалізований в той спосіб, на який попередньо Ти дала згоду, якщо це вимагається чинним законодавством. Ми можемо обробляти інформацію щодо Твоєї історії покупок, щоб створити профіль Твоїх уподобань і надіслати Тобі продукти та пропозиції, адаптовані до цих уподобань, щоб допомогти Тобі ефективніше здійснювати свою діяльність.

Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес Avon у забезпеченні ефективного маркетингу наших продуктів, підвищенні обізнаності про продукти Avon та підтримці розвитку Твоєї діяльності разом із Avon. Якщо не хочеш отримувати маркетингову інформацію, зв’яжися з нами.

 • з метою покращення наших послуг, в адміністративних цілях та для захисту наших бізнес-інтересів

Бізнес-цілі, для яких ми будемо використовувати Твої персональні дані включають бухгалтерський облік, виставлення рахунків, аудит, розслідування шахрайства, забезпечення безпеки, юридичні цілі, статистичний та маркетинговий аналіз, тестування системи, обслуговування, розвиток та надання гарантії на продукцію Avon та будь-які інші законні права, законодавчі та інші питання, пов'язані з поверненням продукції. Ми також можемо використовувати дані відвідувань веб-сайту, щоб відстежувати та покращувати їх. Бізнес-цілі включають використання Твоїх персональних даних для виконання наших юридичних зобов’язань, наприклад, зобов’язання вести податковий облік. У випадку, якщо підставою для обробки персональних даних не є юридичні зобов’язання, покладені на адміністратора даних, ми можемо обробляти Твої персональні дані з огляду на законні інтереси адміністратора даних у тій мірі, в якій це необхідно для здійснення економічної діяльності або ведення актуальної документації.

 • з метою проведення конкурсів

Якщо береш участь у організованих нами конкурсах, ми обробляємо Твої дані, включаючи ім’я та прізвище, контактні дані також для того, щоб повідомити Тебе у разі виграшу. Детальну інформацію про обробку персональних даних для цілей організації та проведення конкурсів можна знайти в їх положеннях. Обробка здійснюється на підставі Твоєї згоди, якщо вирішиш брати участь у конкурсі, відкликати згоду можеш в будь-який момент - для цього зв'яжися з нами.

Наведене нижче стосується обробки персональних даних Лідерів Продажу та Регіональних Менеджерів з Продажу компанією Avon.

Твої персональні дані можуть оброблятися для цілей, зазначених вище, а також для підтримки економічної діяльності інших Консультанток/Консультантів або Лідерів Продажу та Регіональних Менеджерів з Продажу, зокрема, з метою звітування про результати продажів. Якщо Ти проти обробки Твоїх персональних даних для вищезазначених цілей, просимо зв’язатися з нами. Твоє рішення щодо передачі персональних даних є добровільним. Однак, якщо деяка Твоя особиста інформація не буде надана, Avon на зможе реалізувати деякі цілі, описані вище. Наприклад, нам потрібно знати Твої контактні дані для відправлення продукції або дані банківського рахунку, щоб правильно ідентифікувати Твій платіж.

 1. Кому можемо передати Твої персональні дані?

Ми можемо передавати Твої персональні дані наступним суб’єктам (залежно від випадку, юридичним особам, які обробляють дані від нашого імені або іншим адміністраторам даних, які обробляють дані від свого імені):

 • сталим і потенційним клієнтам Avon
 • Лідерам Продажу і Регіональним Менеджерам з Продажу
 • іншим компаніям з групи Avon (їх перелік доступний тут)
 • консультантам та постачальникам товарів або послуг, що підтримують господарську діяльність Avon (включаючи IT, логістичні компанії, юридичні та економічні консультанти, постачальники платіжних послуг) тощо.
 • у випадку даних осіб, які не виконують зобов'язання щодо здійснення платежів - суб'єктам, які займаються професійним стягненням боргів, та суб'єктам, які здійснюють професійний збір та розкриття інформації про матеріальний стан боржників.
 • компанії-отримувачу, постачальникам послуг або іншим третім особам у зв'язку з оплатою, переговорами або завершенням трансакції, яка передбачає придбання Avon або злиття Avon з іншою компанією або передачу всіх або частини активів Avon
 • органам державного управління.

Розкриття/передача Твоїх персональних даних вищезазначеним суб’єктам здійснюватиметься для цілей, зазначених вище (включаючи залучення зовнішніх постачальників послуг, які можуть виступати в якості адміністраторів персональних даних) або для виконання юридичних зобов’язань, покладених на адміністратора персональних даних.

Avon використовує відповідні засоби захисту для захисту персональних даних, які передаються в країни, що не входять до Європейської Економічної Зони і вважаються такими, що забезпечують нижчий рівень захисту персональних даних. Наші постачальники підтримки та технічного обслуговування ІТ-систем підписали положення про захист персональних даних, прийняті Європейською Комісією або використовують інші дозволені законом гарантії для такої передачі даних.

Звертаємо увагу на те, що якщо переходиш за посиланням на веб-сайти третіх сторін через наш веб-сайт, такі треті сторони можуть збирати інформацію про те, як використовуєш веб-сайт за допомогою різних засобів, наприклад, файлів cookies. Аналогічно, якщо використовуєш інформацію Avon у соціальних мережах, треті сторони можуть збирати інформацію про це, а використання такої інформації третіми сторонами регулюється відповідною політикою конфіденційності таких третіх сторін.

У випадках, коли вирішиш використовувати сторонні сайти за посередництвом інтернет сторінки Avon, Avon несе відповідальність за обробку Твоїх персональних даних цією третьою стороною лише тоді, коли ця третя сторона обробляє Твої персональні дані за вказівками Avon.

 1. Як довго обробляються персональні дані ?

Твої персональні дані оброблятимуться Avon протягом терміну Твоєї співпраці з Avon, а потім протягом періоду, необхідного для виконання наших поточних зобов’язань (наприклад, збереження інформації для цілей бухгалтерського обліку), а також протягом періоду, необхідного для ініціювання або захисту будь-якого судового позову. Якщо вам потрібна додаткова інформація про терміни, зв’яжись з нами або ознайомся із Політикою конфіденційності, доступною на нашому веб-сайті. Ми припинимо обробляти Твої дані для безпосередніх маркетингових цілей, включаючи Твій профіль, якщо не даєш згоди на обробку даних або відкликаєш свою згоду (можеш відкликати таку згоду в будь-який час).

 1. Твої обов’язки

Щоб переконатися, що Твої персональні дані актуальні, будь ласка, негайно повідом нас про будь-які зміни в цьому відношенні.

Як незалежний Консультант/незалежна Консультантка несеш відповідальність за обробку персональних даних Твоїх Клієнтів, інших Консультантів/Консультанток, Лідерів Продажу, Регіональних Менеджерів з Продажу та інших осіб, які обробляєш в рамках своєї діяльності. Це важливий елемент співпраці в рамках прямих продажів. Ти зобов’язуєшся керуватися положеннями закону про захист персональних даних зібраних, отриманих, оброблених та збережених Тобою в інший спосіб. Ти зобов’язуєшся не обробляти персональні дані з іншою метою, аніж вказаною в цьому документі.

Щоб допомогти зрозуміти цю відповідальність, ми підготували найбільш поширені запитання (FAQ), доступні у нашому Відділі Обслуговування Клієнтів.

 1. Твої права

Маєш право на доступ та виправлення персональних даних, що обробляються Avon, на видалення або обмеження обробки, право не погоджуватися на обробку даних, право передавати дані іншому адміністратору та видаляти персональні дані.

Якщо обробка персональних даних здійснюється на основі Твоєї згоди, то Ти маєш право відкликати свою згоду в будь-який час і таке відкликання згоди не впливає на законність обробки, яку було здійснено на підставі згоди перед її відкликанням.

Якщо маєш сумніви, проблеми або скарги щодо того, в який спосіб трактуємо Твої персональні дані, просимо зв’язатися з нами. Ти також маєш право подати скаргу до наглядового органу щодо персональних даних (Директор Управління Захисту Персональних Даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).

 1. Додаткова інформація для потенційних Консультанток/Консультантів

Якщо надаєш свої персональні дані компанії Avon або Лідеру Продажу Avon / Регіональному Менеджеру з Продажу з метою налагодження співпраці в якості Консультантки/Консультанта Avon, Твої персональні дані можуть бути передані компанії Avon або Лідеру Продажу Avon / Регіональному Менеджеру з Продажу виключно з метою контакту з Тобою та обговорення можливості стати Консультанткою/Консультантом Avon. Це може відбуватися за допомогою електронних засобів, в тому числі електронної пошти, телефонних дзвінків, SMS, MMS та соціальних мереж. Якщо Ти не станеш консультанткою/консультантом Avon, Твої персональні дані будуть видалені Avon протягом 90 днів.

 1. Як з нами зв’язатися?

Якщо маєш будь-які питання, коментарі або прохання, що стосуються даної Політики Конфіденційності, вишли листа на адресу pl.daneosobowe@avon.com або напиши до Глобал Прайвесі, Ейвон Мосметікс Лімітед, Нан Мілс Роуд, Нортхемптон, NN1 5PA.

 1. Зміни в Політиці конфідекційності

Час від часу можемо впроваджувати зміни до даної Політики Конфіденційності. Кожну нову версію даної Політики Конфіденційності опубліковуємо на нашій інтернет сторінці.

Обробка персональних даних Клієнтів Консультанток / Консультантів

 1. Загальна інформація 

Ця частина Політики Конфіденційності стосується персональних даних Клієнтів Консультанток / Консультантів переданих до Avon цими Клієнтами чи Консультантками / Консультантами.

Використані в Політиці Конфіденційності вирази „Avon”, „нас”, „ми”, „наше” означають ТОВ Ейвон Косметікс Польща з місцезнаходженням у м.Варшава, вул. Гладка 22 (02-172), Варшава, Польща, зареєстроване в реєстрі підприємців Державного Судового Реєстру, який зберігається у Районному Суді для міста столиці Варшави в Варшаві, XIV Господарський Відділ Державного Судового Реєстру під номером 0000028712 Державного Судового Реєстру, Ідентифікаційний податковий номер: 5260303823, номер в Загальнодержавному реєстрі суб'єктів народного господарства: 012579953, реєстраційний номер в Базі даних про відходи: 000076674, статутний капітал в розмірі: 53 155 800,00 польських злотих, що є адміністратором Твоїх персональних даних. Адміністратор приймає рішення, з якою метою і в який спосіб вони обробляються.

У випадку, якщо реалізуєш замовлення в Консультантки/Консультанта, Твої персональні дані також оброблятимуться Консультанткою/Консультантом, як незалежними адміністраторами персональних даних. Консультантки/Консультанти — це незалежні представники Avon. Avon не несе відповідальності за обробку персональних даних Консультантками/Консультантами.

Консультантка/Консультант обробляє Твої персональні дані для цілей і визначеним тобою способом, у тому числі для власних маркетингових цілей. Як правило, Консультантки/Консультанти повинні обробляти персональні дані для цілей, зазначених у цьому документі. У разі обробки Твоїх персональних даних для інших цілей Консультанти/Консультантки зобов’язані надати Тобі додаткову інформацію щодо такої обробки та виконувати інші зобов’язання згідно з положеннями про захист персональних даних.

 1. Що таке персональні дані та які персональні дані обробляються?

„ Персональні дані” це будь-яка інформація, яка ідентифікує Тебе безпосередньо або у зв’язку з іншою інформацією, до якої ми маємо доступ. Цю інформацію можна отримати безпосередньо від Тебе або від Консультанток / Консультантів. Оброблені будуть наступні персональні дані:

 • Твоє ім’я та прізвище, інші контактні дані (адреса доставки, адреса електронної пошти, номер телефону),
 • інформація про Твої замовлення, зроблені у Консультантки / Консультанта, інформація про переваги щодо нашої продукції
 • інформація, якою обмінюєшся з нами (наприклад, електронні листи, листи, записи телефонних розмов, пости в соціальних мережах)
 • інформація про те, як використовуєш наш веб-сайт або додаток. На наших веб-сайтах ми використовуємо технологію cookies та інші подібні технології (так як Flash LSO та піксельні теги). Файли cookies – це невеликі фрагменти інформації, так звані тістечкаs (з англ. cookie – тістечко), які надсилаються веб-сайтом, який ми відвідуємо і зберігаються на кінцевому пристрої (комп’ютері, ноутбуці, смартфоні), який ми використовуємо під час перегляду веб-сайтів. Вони дозволяють здійснювати навігацію на веб-сайті Avon або в додатках Avon і, наприклад, залишати статус: «вхід в систему».

Звертаємо увагу на те, що якщо переходиш за посиланням на веб-сайти третіх осіб через наш веб-сайт, такі треті особи можуть збирати інформацію про те, як використовуєш веб-сайт за допомогою різних засобів, наприклад, файлів cookies. Аналогічно у випадках, в яких використовуєш інформацію Avon у соціальних мережах, треті особи можуть збирати інформацію про це, то використання такої інформації третіми особами регулюється відповідною політикою конфіденційності таких третіх осіб. У випадках, коли вирішуєш використовувати сайти третіх осіб за посередництвом інтернет сторінки Avon, Avon несе відповідальність за обробку Твоїх персональних даних цією третьою стороною лише тоді, коли ця третя сторона обробляє Твої персональні дані за вказівками Avon.

 1. В який спосіб та на якій основі обробляємо Твої персональні дані? 

Твої персональні дані обробляються в наступних цілях:

 • з метою реалізації твого замовлення

Коли робиш замовлення в Avon, обробляємо Твої персональні дані до його реалізації. Можемо зв'язатися з Тобою через електронну пошту i/або СМС, щоб надіслати Тобі статус замовлення, підтвердження замовлення або здійснення оплати. Підставою обробки даних з такою метою є виконання договору продажу продукції Avon.

 • з метою надання послуги онлайн платежів

Коли Консультантка надає Тобі можливість здійснити онлайн платіж за продукцію Avon, куплені від Консультантки, тоді будемо передавати Твої дані постачальнику платіжних послуг (онлайн платежі) з метою уможливлення здійснення онлайн платежу. Підставою обробки даних з цією метою є законний інтерес Avon, який полягає у забезпеченні онлайн-платежів за продукцію, придбану у Консультанток.

 • з метою поінформувати Тебе про нашу продукцію та пропозиції, які можуть Тебе зацікавити

Якщо ти підписаний на розсилку новин Avon або раніше робив покупки у нас, ми можемо надсилати Тобі електронні листи і/або СМС про наші продукти та пропозиції. Ми також можемо час від часу надсилати Тобі інформацію про можливість стати Консультанткою/Консультантом Avon у рамках нашої маркетингової інформації, яку отримаєш, лише якщо дасиш на це згоду. Такого типу інформація надсилається на основі Твоєї згоди, яку можеш відкликати в будь-який час – зв’яжися з нами для цього. Ми можемо обробляти інформацію щодо Твоєї історії покупок, щоб створити профіль клієнта та надсилати Тобі продукти та пропозиції відповідно до Твоїх уподобань повністю автоматизованим способом. Бувають випадки, коли можеш бачити рекламу Avon під час пошуку в Інтернеті, яка відображається на основі інформації, яку ми про Тебе маємо.

Підставою для обробки Твоїх персональних даних з цією метою є законний інтерес адміністратора, що являє собою здійснення безпосереднього маркетингу продукції.

У випадку, коли взаємодієш з Avon в соціальних мережах (розміщення постів, новин), Avon буде мати доступ до інформації, розміщеної у соціальних мережах.

 • з метою покращення наших послуг для адміністративних цілей та для захисту наших бізнес-інтересів

Бізнес-цілі, для яких ми будемо використовувати Твої персональні дані включають бухгалтерський облік, розрахунки, аудит, розслідування шахрайства, забезпечення безпеки і охорони, юридичні цілі, статистичний та маркетинговий аналіз, тестування систем, обслуговування, розвиток та надання гарантії на продукцію Avon та будь-які інші законні права, законодавчі та інші питання, пов'язані з поверненням продукції. Ми також можемо використовувати дані відвідувань веб-сайту, з метою їх моніторингу та покращення. Бізнес-цілі включають використання Твоїх персональних даних для виконання наших юридичних зобов’язань, наприклад, зобов’язання вести податкову документацію. У випадку, якщо підставою для обробки персональних даних не є юридичні зобов’язання, покладені на адміністратора даних, ми можемо обробляти Твої персональні дані з огляду на законні інтереси адміністратора даних у тій мірі, в якій це необхідно для здійснення господарської діяльності або ведення актуальної документації. У випадку, коли немає конкретних юридичних зобов’язань, до виконання яких ми зобов’язані, то обробляємо ці персональні дані з метою реалізації наших законних інтересів в управлінні нашим бізнесом та підтримки нашої документації точною та актуальною.

 • з метою організації конкурсів та мотиваційних програм

Якщо береш участь у конкурсах або програмах, організованих нами, ми обробляємо Твої дані, включаючи ім’я, прізвище та контактні дані, щоб повідомити тебе у разі виграшу. Детальна інформація про обробку персональних даних для цілей організації та проведення конкурсів міститься в їх положеннях. Обробка здійснюється на підставі Твоєї згоди, якщо вирішиш брати участь у конкурсі, яку Ти можеш відкликати в будь-який момент – для цього зв'яжись з нами.

Якщо не погоджуєшся на обробку Твоїх персональних даних для вищезазначених цілей, просимо зв’язатися з нами. Твоє рішення щодо передачі персональних даних є добровільним. Однак, якщо деякі з Твоїх особистих даних не будуть надані, можливо, реалізація деяких вищеописаних цілей може бути неможливою (наприклад, без контактних даних ми не зможемо відправити Тобі замовлені продукти).

 1. Кому можемо передати Твої персональні дані?
 • Консультанткам / Консультантам, Лідерам Продажу i Регіональним Менеджерам з Продажу
 • іншим компаніям групи Avon (їх перелік знайдеш тут: http://www.avoncompany.com/world/index.html );
 • консультантам та постачальникам товарів або послуг, що підтримують господарську діяльність Avon
 • у випадку даних осіб, які не виконують зобов'язання щодо здійснення платежів - суб'єктам, які займаються професійним стягненням боргів та суб'єктам, які здійснюють професійний збір та розкриття інформації про матеріальний стан боржників.
 • компанії-отримувачу, постачальникам послуг або іншим третім особам у зв'язку з оплатою, переговорами або завершенням трансакції, яка передбачає придбання Avon або злиття Avon з іншою компанією або передачу всіх або частини активів Avon
 • органам державного управління.

Передача Твоїх персональних даних вищезазначеним суб’єктам здійснюватиметься для цілей, зазначених вище (включаючи залучення зовнішніх постачальників послуг, які можуть виступати в якості адміністраторів персональних даних) або для виконання юридичних зобов’язань, покладених на адміністратора персональних даних.

Avon використовує відповідні засоби захисту для охорони персональних даних, які передаються в країни за межами Європейської Економічної Зони і вважаються такими, що забезпечують нижчий рівень захисту персональних даних. Наші постачальники підтримки та технічного обслуговування ІТ-систем підписали положення про захист персональних даних, прийняті Європейською Комісією або використовують інші дозволені законом гарантії для такої передачі даних. З метою отримання більше інформації стосовно даних стандартів безпеки зв’яжися з нами.

 1. Як довго обробляємо Твої персональні дані?

Твої персональні дані оброблятимуться протягом терміну, необхідного для реалізації цілей, для який вони були зібрані. Інформація, яка стосується процесу замовлення буде зберігатися Avon протягом 5 років до кінця календарного року, в якому було реалізоване замовлення. Avon може обробляти персональні дані до тих пір, поки залишаєшся клієнтом Avon. Вирішуючи, як довго необхідно обробляти персональні дані після виконання замовлень, ми враховуємо всі поточні зобов’язання (наприклад, зберігання інформації для цілей бухгалтерського обліку) або період часу, необхідний для пред’явлення претензій або захисту від претензій. Якщо хочеш дізнатися більше інформації про конкретні терміни, зв’яжись з нами.

Твої персональні дані перестануть оброблятися з метою прямого маркетингу, включаючи створення профілю, якщо будеш проти такої обробки або якщо відкличеш свою згоду на таку обробку (у разі, якщо така згода була надана).

 1. Твої права

Маєш право доступу до персональних даних, які обробляються Avon, їх редагування, видалення або обмеження обробки, право не давати згоду на обробку, право передавати дані іншому адміністратору та видаляти персональні дані.

Якщо маєш сумніви, проблеми або скарги щодо того, як ми обробляємо Твої персональні дані, просимо зв’язатися з нами. Маєш право подати скаргу до контролюючого органу (Директор Управління Захисту Персональних Даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).

 1. Як з нами зв’язатися?

Якщо маєш будь-які питання, коментарі чи пропозиції, які стосуються даної Політики конфіденційності, відправ лист на електронну пошту pl.daneosobowe@avon.com або напиши до Глобал Прайвесі, Ейвон Мосметікс Лімітед, Нан Мілс Роуд, Нортхемптон, NN1 5PA.

 1. Зміни в Політиці конфіденційності

Час від часу можемо впроваджувати зміни до даної Політики конфіденційності. Кожну нову версію даної Політики конфіденційності опубліковуємо на нашій інтернет сторінці.

Файли cookie та інші технології

Політика, що стосується файлів Cookie

PПолітика файлів cookie („Політика”) стосується різних типів файлів чи подібних технологій, які можуть використовуватися на інтернет сторінці Avon, з якої користувач має доступ до даної Політики файлів cookie („Сайт”), також описує способи управління цими файлами / технологіями. Зміни до Політики можуть бути внесені в будь-який час, ми повідомимо Тебе, якщо зміни будуть суттєвими. Інформацію про останнє оновлення можна знайти під кнопкою: «ОСТАННЕ ОНОВЛЕННЯ» у верхній частині цієї сторінки. Зміни до цієї Політики набувають чинності з моменту розміщення зміненої Політики на Сайті або за його посередництвом.

Що таке файл Cookie?

Файли cookie – це невеликі текстові файли, які завантажуються на комп’ютер або мобільний пристрій під час відвідування веб-сайту. Інші типи подібних технологій працюють таким же чином або отримують інформацію, яка вже зберігається на комп’ютері чи мобільному пристрої під час відвідування сайту (такі як GIF-файли, пікселі та цифрові відбитки пальців. Ми називаємо ці технології «тістечками»). Тістечка можуть бути встановлені власником сайту або третьою особою. Вони широко використовуються для покращення роботи та продуктивності інтернет сторінок. Веб-сайти можуть читати та записувати ці файли, дозволяючи їм розпізнавати Тебе і запам’ятовувати важливу інформацію, полегшуючи використання веб-сайту та навігацію. Деякі файли cookie, які називаються "сесійними файлами cookie", закінчуються після закінчення сеансу браузера. Інші файли cookie, які називаються "постійними файлами cookie", зберігаються на комп'ютері або мобільному пристрої також у період між сеансами.

Якими файлами Cookie користуємося?

Різні типи файлів cookie, які можуть використовуватися на Сайті, наведені нижче разом із прикладами (ще нижче знайдеш інформацію про файли cookie, які фактично використовуються на Сайті). Файли cookie можна розділити на 4 основні типи.

Необхідні файли Cookie.

Вони необхідні для роботи Сайту, дають змогу переміщатися по ньому та користуватися запропонованими на Сайті послугами та функціями. Без цих файлів cookie Сайт не працюватиме так швидко, як нам хотілося б, і ми не зможемо надати вам деякі послуги чи функції, які вам потрібні. У таблиці нижче наведено кілька прикладів:

 

Тип файлу cookie

Опис

Кошик

Такі файли cookie гарантують, що продукти, які переміщаєш в кошик, будуть надалі доступні, коли захочеш закінчити купівлю (check out).

Дані для входу

 

Безпека

Тістечка безпеки служать для контролю безпеки.

Performance Cookies

Ці файли cookie збирають інформацію про те, як користувачі користуються Сайтом. Зібрана інформація служить виключно для моніторингу Сайту і корегування його функціонування. Наприклад, такі файли cookie показують нам, які підсторінки найчастіше відвідуються на Сайті, допомагають реєструвати складнощі, з якими стикається користувач, користуючись Сайтом, також показують чи ефективна реклама. Це дозволяє нам встановити загальні моделі використання Сайту. У таблиці нижче наведено кілька прикладів:

 

Тип файлу Cookie

                           Опис

Як керувати файлами cookie

Google Analytics

Файли cookie Google Analytics збирають згенеровані статистичні дані, щоб покращити презентацію Сайту і навігацію.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adobe Omniture

збирають згенеровані статистичні дані, щоб покращити Презентацію сайту і навігацію.

http://www.omniture.com/en/privacy/2o7

Функціональні файли Cookie

Ці файли cookie дозволяють запам’ятати вибір, зроблений під час використання Сайту. Вони уможливлюють доступ до покращених, більш персональних функцій, наприклад, вони можуть запам’ятовувати маркетингові переваги, такі як вмикання та вимикання можливості отримання маркетингових електронних листів. Ці файли також можуть служити для запам’ятовування впроваджених змін щодо розміру тексту, шрифтів та інших частин Сайту, які можна налаштувати. Їх також можна використовувати для надання послуг, про які попросиш, таких як перегляд відео чи коментування у блозі. У таблиці нижче наведено кілька прикладів:

 

Тип файлу cookie

Опис

Мова

Мовні файли cookie служать для зберігання вибраної мови i відображення правильних варіантів.

Локалізація

Твоя приблизна адреса (місто, область, країна, поштовий код), визначена через IP адресу зберігається з метою автоматичного вибору відповідної країни і показу роздрібних продавців в даному регіоні.

Сторінка входу

Сторінка входу (сайт, який відвідали перед переходом до нашого сайту) може бути збережена, щоб краще зрозуміти Твої уподобання

Останній візит та активність

Дата останнього візиту, активності, а також інша інформація зберігається, щоб забезпечити тобі оновлення „змін сайту з часу останнього відвідування” і краще зрозуміти твої уподобання.

Останнє переглянуте відео

Дата і назва останнього переглянутого відео зберігаються, щоб краще зрозуміти Твої уподобання.

Файли cookie типу Flash

Файли cookie Flash служать для відтворення вмісту аудіо та відео.

Історія переглянутих сторінок

Файли cookie історії сторінок служать для відслідковування послідовності відвіданих сторінок. Якщо під час відвідування Сайту з’явилося оголошення про помилку, інформація про файл cookie буде записана в файлі з метою повідомлення про помилку та її розв’язання.

 

Файли cookie, які служать для таргетингу чи реклами (Targeting cookies)

Ми можемо використовувати зовнішні рекламні компанії для показу реклами під час відвідування нашого Сайту. Ці компанії можуть розміщувати або розпізнавати унікальні файли cookie на комп’ютері або мобільному пристрої. Ці файли cookie використовуються для показу тієї реклами, яка є більш релевантною та відповідає Твоїм інтересам. Вони також використовуються для обмеження кількості показів реклами, а також для вимірювання ефективності рекламної кампанії. Ця інформація передається іншим організаціям, таким як рекламодавці.

Якими файлами cookie користується Avon?

Файли cookie третіх сторін, які зазвичай використовуються на цьому Сайті наведені в таблиці нижче. Ми намагаємось регулярно актуалізувати цей список. В будь–якому випадку можеш керувати усіма файлами cookie та іншими технологіями відслідковування на цьому Сайті за допомогою наших інструментів для налаштування файлів cookie

*Налаштування файлів Cookies*


Як управляти файлами cookie?

Можеш відхилити або прийняти файли cookie на Сайті будь-коли, відвідуючи

*Налаштування файлів Cookies*

або користуючись з налаштувань файлів cookie в браузері. Інформація про процедуру, якої необхідно дотримуватися, щоб увімкнути або вимкнути файли cookie за допомогою інструменту Avon, пов’язаного з керуванняя файлами cookie є доступною за посиланням, наведеним вище. Інформацію про процедуру ввімкнення або вимкнення файлів cookie у браузері можна знайти на веб-сайті постачальника інтернет-браузера через функцію допомоги. Інформацію про часто використовувані браузери можна знайти на наступному сайті, який не пов’язаний з Avon, http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Потрібно пам’ятати, якщо файли cookie виключені, то не всі функції сторінки можуть працювати відповідно до призначення.

Відкликання згоди не видаляє автоматично файли cookie, які вже є на Твоєму пристрої відповідно до вашої попередньої згоди. Мусиш вручну видалити ці файли cookie, дотримуючись інструкцій у вашому інтернет-браузері.

Зв’яжися з нами

Якщо маєш будь-які питання, зауваження чи прохання, що стосуються даної політики Політики конфіденційності, надішли електронного листа на адресу global.privacy@avon.com або pl.daneosobowe@avon.com чи напиши до Глобал Прайвесі, Ейвон Мосметікс Лімітед, Нан Мілс Роуд, Нортхемптон, NN1 5PA.

 

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]