Ciasteczka: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o polityce ciasteczkowej. Akceptuję
Zamknij
W Twoim rejonie obowiązują oferty z wyprzedzeniem dwóch katalogów w stosunku do reszty kraju. Zawartość Twojego koszyka nie zmieniła się.
W Twoim rejonie obowiązują oferty z wyprzedzeniem dwóch katalogów w stosunku do reszty kraju. Niektóre produkty nie są dostępne i zostały automatycznie usunięte z koszyka, ceny innych mogły ulec zmianie. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY AVON

WSTĘP, ZAKRES

Celem niniejszej polityki prywatności opracowanej przez firmę Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej „Avon" lub "my") jest poinformowanie użytkowników witryny o sposobie zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy informacji gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej, jak również witryn mobilnych, aplikacji, widgetów i innych funkcji interaktywnych, które się do niej odwołują (zwanych dalej „Serwisem"). Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych poniżej, niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy informacji gromadzonych przez firmę Avon za pośrednictwem innego rodzaju środków, takich jak informacje zebrane offline.

Firma Avon udziela niezależnym kontrahentom (zwanym dalej Niezależnymi Ambasadorkami bądź Ambasadorkami Piękna) praw do sprzedaży swoich produktów. Niezależne Ambasadorki nie są pracownikami firmy Avon. W związku z powyższym firma Avon nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych przez Niezależne Ambasadorki, w tym w celach marketingowych. W przypadku dostarczenia przez użytkownika informacji Niezależnej Ambasadorce za pośrednictwem niniejszego Serwisu firma Avon uzyska do nich dostęp i będzie je traktować zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Niezależne Ambasadorki mogą dostarczać firmie Avon informacji dotyczących swoich klientów. W takim przypadku firma Avon po ich otrzymaniu będzie je traktować zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Jeżeli jesteś klientem Niezależnej Ambasadorki, powinieneś się z nią skontaktować, aby dowiedzieć się o stosowanych przez niego praktykach w zakresie ochrony prywatności danych.

Jeżeli chcesz zostać lub jesteś Niezależną Ambasadorką, to oprócz ogólnie obowiązujących postanowień niniejszej Polityki Prywatności powinieneś zapoznać się z sekcją dotyczącą Niezależnych Ambasadorek , znajdującą się na końcu niniejszej Polityki w celu zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi dodatkowych procedur w zakresie ochrony prywatności, które mają zastosowanie do ciebie.

DANE OSOBOWE

Gromadzenie danych osobowych. „Dane osobowe" to informacje, dzięki którym można zidentyfikować użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy (w tym adres fakturowania i adres dostawy), numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej, a także nazwa użytkownika. Gromadzimy twoje dane osobowe w przypadkach, w których korzystasz z naszych ofert i programów lub w inny sposób przekazujesz nam te informacje bezpośrednio, w tym podczas rejestracji w Serwisie, zakupu naszych produktów, udziału w oferowanych przez nas interaktywnych rozwiązaniach bądź w przypadku innego rodzaju sposobów wchodzenia w interakcje z nami w Serwisie.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest firma Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowiczej 32, 02-170 Warszawa.

Korzystanie z Danych Osobowych. Możemy korzystać z Danych Osobowych:

 • do celów, dla których je dostarczyłeś, w tym między innymi w celu umożliwienia nam odpowiedzi na Twoje zapytania oraz przetwarzania i realizacji twoich żądań;
 • do przesyłania ci informacji na temat twoich relacji lub transakcji z nami;
 • w celu informowania cię o produktach, usługach, programach i ofertach, które w naszej ocenie mogą być interesujące dla Ciebie, za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, telefonu bądź poczty tradycyjnej;
 • w celu personalizacji Serwisu, w tym między innymi prezentacji produktów lub ofert dostosowanych do twoich potrzeb;
 • w celu umożliwienia ci komunikacji oraz wchodzenia w interakcję z innymi użytkownikami niniejszego Serwisu;
 • aby pomóc Ci znaleźć Ambasadorkę, łącznie z zasugerowaniem nowej, jeżeli dotychczasowa Ambasadorka Piękna zaprzestała sprzedaży produktów Avon, oraz w celu ułatwienia Niezależnym Ambasadorkom ich działalności;
 • dla naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, udoskonalanie naszej strony internetowej, poprawa naszych usług, identyfikacja tendencji użytkowych oraz określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych;
 • w celu umożliwienia udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach, oraz zarządzania tego rodzaju działaniami (do niektórych z nich zastosowanie mają dodatkowe zasady mogące zawierać dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy twoje Dane Osobowe, w związku z czym sugerujemy uważne zapoznanie się z tymi zasadami);
 • w celu przyjęcia i realizacji zamówienia, jak również dostarczania produktów bądź usług w inny sposób, na przykład w celu przetwarzania płatności, dostarczania zamówień, a także kontaktowania się sprawie zakupu oraz zapewnienia właściwej obsługi klienta; oraz
 • w celu umożliwienia wysyłania wiadomości e-mail do innych osób za pośrednictwem funkcjonalności typu „Wyślij do znajomego”. (Korzystając z tej funkcji potwierdzasz, że masz prawo do wykorzystania i podania nam w powyższym celu nazwiska oraz adresu e-mail twojego znajomego. Informacje dotyczące twojego znajomego zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania wiadomości e-mail i nie zostaną zapisane w naszej bazie danych).

Udostępnianie Danych Osobowych. Możemy ujawniać Dane Osobowe:

 • firmom, które są powiązane z nami, to znaczy należą do grupy spółek Avon (kliknij tutaj, aby zobaczyć listę), jednak nie dla ich celów marketingowych. Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. jest administratorem danych i podmiotem odpowiedzialnym za wspólne korzystanie z Danych Osobowych;
 • zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą usługi na rzecz firmy Avon, takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapewnienie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usług dostarczania wiadomości e-mail, przetwarzanie kart kredytowych, audyt, szkolenia oraz inne, podobnego typu usługi. (Tego rodzaju podmioty trzecie będą otrzymywać lub posiadać dostęp do twoich Danych Osobowych w celu świadczenia wyżej wymienionych usług nam bądź w naszym imieniu);
 • Niezależnym Ambasadorkom, w zakresie niezbędnym w celu skontaktowania się z tobą, realizacji twoich zamówień bądź świadczenia ci usług;
 • osobom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia typu joint venture, cesji, transferu bądź innego rodzaju rozporządzenia całością lub dowolną częścią naszej firmy, aktywów lub akcji (łącznie z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnego rodzaju procedurą), oraz
 • jeżeli uznamy to za niezbędne lub wskazane: (a) w świetle obowiązującego prawa, w tym prawa poza krajem zamieszkania, (b) w związku z postępowaniem sądowym, (c) w odpowiedzi na wnioski organów władz publicznych i organów administracji rządowej, w tym władz publicznych i organów administracji rządowej poza krajem zamieszkania, (d) w celu wyegzekwowania przestrzegania naszych zasad i warunków, (e) w celu ochrony naszej działalności lub działalności naszych podmiotów zależnych, (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia twojego, naszych podmiotów zależnych bądź innych osób oraz (g), w celu umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, jakie możemy ponieść.

DANE NIEOSOBOWE

Gromadzenie informacji niebędących Danymi Osobowymi. "Dane nieosobowe" to wszelkiego rodzaju informacje, które nie określają twojej tożsamości, takie jak:

 • informacje dotyczące przeglądarki,
 • informacje zbierane za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii,
 • dane demograficzne oraz innego rodzaju informacje dostarczane przez ciebie lub nasze Niezależne Ambasadorki,
 • informacje zagregowane.

My oraz nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy zbierać Dane Nieosobowe w różny sposób. Przykładowo:

 • gromadzimy informacje takie jak typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz typ przeglądarki internetowej i jej wersja,
 • gromadzimy informacje demograficzne, takie jak twoja lokalizacja, wykształcenie, zawód, wiek, płeć, jak również inne informacje, takie jak hobby i zainteresowania, o ile dobrowolnie je nam podasz. Jeżeli informacje takie nie są łączone z Danymi Osobowymi, to nie pozwalają one zidentyfikować ciebie ani żadnej innej osoby.

Agregowanie informacji. Możemy agregować Dane Osobowe w taki sposób, aby zagregowane informacje nie umożliwiały identyfikacji ciebie ani żadnej innej osoby, na przykład wykorzystując Dane Osobowe do obliczenia odsetka naszych klientów, którzy mieszkają na danym obszarze. W niektórych przypadkach możemy łączyć Dane Nieosobowe i Dane Osobowe (na przykład nazwisko z lokalizacją geograficzną). W przypadku połączenia Danych Nieosobowych z Danymi Osobowymi połączony informacje będziemy traktować jako Dane Osobowe dopóty dopóki będą one pozostawać połączone.

Wykorzystywanie i rozpowszechnianie Danych Nieosobowych. Ponieważ Dane Nieosobowe nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, możemy je zbierać, wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu.

Pliki cookie: Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni dostawcy usług, możemy wykorzystywać pliki cookie w Serwisie. Pliki cookie umożliwiają serwerowi przesyłanie danych do komputera w celu zapamiętywania informacji, jak również do innych celów. Używamy plików cookie i innych technologii do lepszego dostarczania bardziej dopasowanych informacji oraz ułatwiania bieżącego dostępu i korzystania z Serwisu. Umożliwiamy również naszym dostawcom stosowanie plików cookie w naszym Serwisie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zbieranie informacji przy użyciu plików cookie, możesz skorzystać z prostej procedury dostępnej w większości przeglądarek, która uniemożliwia korzystanie z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie odwiedź stronę pod niżej podanym adresem. Strona ta nie jest powiązana z firmą Avon: http://www.allaboutcookies.org/

Obiekty przechowywane lokalnie: W niektórych przypadkach zarówno my, jak i nasi zewnętrzni dostawcy usług, możemy korzystać z technologii Flash Storage (zwanej dalej „Flash LSO"), między innymi do rozpoznania cię oraz zapamiętania zawartości twojego koszyka. Technologia Flash LSO różni się od zwykłych plików cookie pod względem ilości i rodzaju przechowywanych danych. Poza tym zazwyczaj nie można kontrolować i usuwać plików Flash LSO ani wyłączyć ich akceptacji z poziomu przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii Flash LSO, w tym nauczyć się je kontrolować, przejdź na stronę pomocy technicznej programu Flash Player, wybierz panel Globalne ustawienia przechowywania i postępuj zgodnie z instrukcjami. Aby zobaczyć jakie pliki Flash LSO są w chwili obecnej przechowywane na twoim komputerze, przejdź panelu Ustawienia przechowywania witryn internetowych i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu przejrzenia oraz usunięcia, jeżeli się na to zdecydujesz, konkretnych plików Flash LSO.

Znaczniki pikselowe i inne technologie: Czyste pliki GIF to małe pliki graficzne o unikalnym identyfikatorze, spełniające funkcje podobne do plików cookie. Jednak w przeciwieństwie do plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera, czyste pliki GIF są w niewidoczny sposób osadzane na stronach internetowych. Możemy wykorzystywać czyste pliki GIF (znane również jako Web beacons, web bugs lub znaczniki pikselowe) między innymi do śledzenia aktywności osób odwiedzających nasz Serwis oraz dla potrzeb statystyk dotyczących korzystania z Serwisu i szybkości reakcji. Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni dostawcy usług, możemy również stosować czyste pliki GIF w wiadomościach e-mail w formacie HTML aby lepiej śledzić wskaźniki odpowiedzi, mierzyć skuteczność kampanii marketingowych, a także określać czy nasze wiadomości e-mail są czytane bądź przekazywane dalej.

Analityka Serwisu: Firma Avon może współpracować z zewnętrznymi usługodawcami wykorzystującymi technologie opisane w niniejszym rozdziale do analizowania Serwisu, aby lepiej śledzić i rozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny. Przykładowo, korzystamy z usług Omniture, zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi w zakresie analityki sieciowej, w celu poprawy wydajności Serwisu oraz zapewnienia jego użytkownikom większego komfortu użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z polityką prywatności firmy Omniture Technology oraz narzędziem do składania rezygnacji, odwiedź ich Centrum ochrony prywatności.

Widgety, aplikacje i podobne technologie. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z dostarczanych przez nas technologii (takich jak na przykład widgety), wszelkie Dane Osobowe lub inne informacje, które udostępniasz za pośrednictwem tego rodzaju technologii, mogą być dostępne publicznie, na przykład w serwisach social media, jak również na innych stronach internetowych i platformach, na których dana technologia może być dostępna. Ponadto, niektóre technologie mogą charakteryzować się zdolnością „wirusowego” rozprzestrzeniania się w innych lokalizacjach (na przykład, twój przyjaciel lub klient może na swoim blogu umieścić widget zawierający informacje dotyczące twojej osoby). Firma Avon nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie bądź ujawnianie Danych Osobowych i/lub innych informacji, które zostały publicznie udostępnione.

ADRESY IP

Jak zbieramy adresy IP

Twój „adres IP" to numer automatycznie przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) do komputera, którego używasz.

Adres IP może zostać zidentyfikowany i automatycznie zapisany w logach naszego serwera za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza nasz Serwis, wraz z informacjami na temat długości wizyty oraz odwiedzonej strony (stron). Zbieranie adresów IP jest standardową praktyką w Internecie i jest czynnością wykonywaną automatycznie przez wiele internetowych serwisów.

Jak wykorzystujemy i ujawniamy adresy IP

Możemy wykorzystywać adresy IP do celów takich jak obliczanie stopnia wykorzystania Serwisu, diagnozowanie problemów związanych z serwerem, wykrywanie oszustw oraz zarządzanie Serwisem.

Możemy również wykorzystywać i ujawniać adresy IP we wszystkich celach, w których używamy i ujawniamy Dane Osobowe. Zwracamy uwagę, że adresy IP, logi serwera oraz informacje powiązane traktujemy jako Dane Nieosobowe, z wyjątkiem tych przypadków, w których jest to jesteśmy zobowiązani postępować inaczej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I NARZĘDZIA INTERAKTYWNE

Niektóre funkcje w naszym Serwisie mogą zapewniać możliwość współpracy z nami oraz innymi osobami. Funkcje te mogą obejmować blogi, fora dyskusyjne, komunikatory, czaty, jak również tworzenie profili społecznościowych. Podczas korzystania z tych funkcji należy pamiętać, że wszelkie udostępniane informacje, w tym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres e-mail, mogą być publicznie dostępne dla innych. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne informacje, które postanowisz udostępnić za pośrednictwem wyżej wymienionych interaktywnych funkcji. Zdecydowanie odradzamy ujawnianie jakichkolwiek wrażliwych Danych Osobowych (takich jak na przykład informacje na temat zdrowia lub kart kredytowych). W przypadku korzystania z wyżej wymienionych funkcji, twoje Dane Osobowe mogą pozostać w Serwisie nawet po tym, jak przestaniesz z niego korzystać.

WITRYNY INTERNETOWE STRON TRZECICH

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności na stronach internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, do których prowadzą odnośniki z naszego Serwisu bądź też które są zintegrowane z naszym Serwisem, jak również za praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez zewnętrzne firmy zajmujące się reklamą w Internecie. Umieszczenie odnośnika w serwisie nie oznacza, że wspieramy stronę, do której umieściliśmy odnośnik. Niezależne Ambasadorki firmy Avon ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje serwisy internetowe oraz za wszelkie informacje gromadzone w tych serwisach. Jeżeli Niezależna Ambasadorka wykorzystuje Serwis firmy Avon do zbierania informacji na twój temat, firma Avon może dysponować dostępem do tego rodzaju informacji oraz traktować je zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

REKLAMODAWCY ZEWNĘTRZNI

Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje dotyczące twojej wizyty w Serwisie w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą być dla ciebie interesujące. W trakcie wyświetlania reklam w Serwisie firmy te mogą umieszczać w przeglądarce bądź rozpoznawać znajdujące się w niej unikalne pliki cookie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego rodzaju praktyk oraz uniemożliwienia wykorzystywania tego rodzaju informacji przez te firmy, odwiedź stronę pod adresem http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy uzasadnione organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu ochrony Danych Osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą. Niestety, nie istnieje sposób transmisji danych przez Internet ani też system przechowywania danych, dla których można by zagwarantować stuprocentowe bezpieczeństwo. Jeżeli masz powody sądzić, że interakcja z naszym Serwisem nie jest już bezpieczna (na przykład, jeżeli wydaje ci się, że bezpieczeństwo jakiegokolwiek konta, które założyłeś w naszym Serwisie, zostało naruszone), powinieneś niezwłocznie powiadomić nas o problemie kontaktując się z nami zgodnie z informacjami podanymi w sekcji Kontakt poniżej.

REZYGNACJA

Aby zrezygnować z otrzymywania od firmy Avon ofert marketingowych i/lub promocyjnych możesz wysłać prośbę adres podany w sekcji Kontakt poniżej.

Dokładamy wszelkich starań, aby spełniać wszystkie prośby tak szybko, jak to możliwe.

DOSTĘP DO DANYCH

Jeżeli chciałbyś przejrzeć, poprawić lub usunąć Dane Osobowe, które zostały wcześniej nam udostępnione, możesz się skontaktować się z nami zgodnie z informacjami podanymi w sekcji Kontakt poniżej. W swojej prośbie wyjaśnij, które informacje chciałbyś zmienić. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.

RETENCJA DANYCH

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają bądź dopuszczają dłuższy okres retencji.

KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ DZIECI

Serwis nie jest adresowany do osób w wieku poniżej trzynastu (13) lat, w związku z czym oczekujemy, że osoby takie nie będą dostarczać Danych Osobowych za jego pośrednictwem.

TRANSFER TRANSGRANICZNY

Twoje Dane Osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym prowadzimy działalność. Wchodząc w interakcję i dostarczając nam Dane Osobowe wyrażasz zgodę na transfer informacji do krajów innych, niż kraj twojego zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, w których mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych inne aniżeli w twoim kraju.

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać okresowym zmianom. Prosimy o zapoznanie się z informacją „OSTATNIA AKTUALIZACJA” umieszczoną na górze strony w celu sprawdzenia kiedy niniejsza Polityka Prywatności uległa ostatniej zmianie. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania zrewidowanej Polityki Prywatności w Serwisie. Wejście w interakcję po opublikowaniu tych zmian oznacza akceptację znowelizowanej Polityki Prywatności.

KONTAKT Z NAMI

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w sekcji Kontakt poniżej lub pocztą tradycyjną na adres Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 32, 02-170 Warszawa.

Ponieważ wiadomości e-mail nie zawsze są bezpieczne, proszę nie umieszczać w nich żadnych wrażliwych informacji.

NIEZALEŻNE AMBASADORKI

Poniższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do Niezależnych Ambasadorek firmy Avon:

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Danych Osobowych Niezależnych Ambasadorek gromadzonych przez firmę Avon w trybie online oraz offline. Dane te są gromadzone dodatkowo niezależnie od wszelkiego rodzaju Danych Osobowych, które mogą być zbierane od ciebie jako klienta firmy Avon, zgodnie z informacjami powyżej.

Jeżeli zamierzasz zostać Ambasadorką firmy Avon, to wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie przez nas Danych Osobowych, w tym informacji kredytowych, w celu stwierdzenia, czy jesteś odpowiednim kandydatem.

Aby zostać Ambasadorką firmy Avon musisz zawrzeć odrębną umowę z firmą Avon (zwaną dalej „Umową o współpracy"). Zawarcie przez ciebie Umowy o współpracy oznacza, że możemy zbierać, wykorzystywać i ujawniać Dane Osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz warunkami zapisanymi w twojej Umowie o współpracy. Możemy również zbierać, wykorzystywać i ujawniać twoje Dane Osobowe niezbędne do wypełniania naszych zobowiązań wynikających z Umowy o współpracy. W przypadku konfliktu między niniejszą Polityką Prywatności a Umową o współpracy zastosowanie mają warunki określone w Umowie o współpracy.

Jeżeli jesteś Ambasadorką firmy Avon (w tym liderem sprzedaży), możemy ujawniać twoje Dane Osobowe:

 • menedżerom regionów, lokalnym menedżerom sprzedaży lub ich odpowiednikom, którzy mogą być niezależnymi kontrahentami firmy Avon;
 • Ambasadorkami będącym liderami sprzedaży, w ramach naszego programu dla liderów sprzedaży;
 • obecnym i potencjalnym klientom poszukującym pomocy ze strony Ambasadorki firmy Avon; oraz
 • w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, takich jak obowiązki podatkowe bądź obowiązki ewidencyjne.

Możemy również łączyć Dane Nieosobowe dotyczące korzystania z Serwisu (zgodnie z informacjami powyżej), gromadzone przez nas i naszych zewnętrznych dostawców usług, z unikalnym numerem rachunku Ambasadorki. Możemy wykorzystywać połączone informacje do celów takich jak analiza korzystania przez Ambasadorki Avon z Serwisu pod kątem oceny i doskonalenia naszego modelu biznesowego, jak również innego rodzaju analiz wewnętrznych.

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]